Städning av gator och torg

Nynäshamns kommun ska ha ren och fin utemiljö. Därför städas gator, torg och parker året runt. Det innefattar tömning av papperskorgar, gatusopning, skräpplockning, spolning och manuell städning. 

Under sommaren städar vi extra mycket vid våra populära besöksmål som till exempel centrumkärnan i Nynäshamn, Frejas holme, hamnbodarna och i gästhamnen. De offentliga toaletterna städas varje vardag och på helgerna under sommaren.

Vem ansvarar för vad?

Generellt ansvarar markägaren för städningen på sin mark. Andra stora markägare utöver kommunen är Trafikverket, Stockholms hamnar och privata markägare. Hit hör bland annat områdena kring Sjötelegrafen, hamnområdet vid Gotlands- och Polenbåtarna och infarten till Nynäshamns stad via väg 73.

Klottersanering

Det är fastighetsägaren som ansvar för att ta bort klotter på sin egendom. Därför tar kommunen inte bort klotter på privata fastigheter och andra företags egendom.

Kommunen ansvarar för klottersaneringen på kommunens fastigheter och utemiljöer. Att ta bort klotter kostar kommunen stora summor varje år, som hade kunnat användas till annat. Att klottra på någon annans egendom är skadegörelse och den som döms kan få böter eller fängelse i upp till ett år. Grovt brott kan ge upp till fyra års fängelse.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: