Introduktionsprogram

Introduktionsprogram är för dig som inte är behörig att söka till gymnasiet. Programmet hjälper dig att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller så guidar det dig ut i arbetslivet.