Elever i klassrum

Nynäshamns anpassade gymnasieskola

I Nynäshamns anpassade gymnasieskola finns ett nationellt program för administration, handel och varuhantering. Det finns också individuella program för elever som behöver utbildning anpassad för de egna förutsättningarna. Varmt välkommen till anpassad gymnasieskola, tidigare benämnt gymnasiesärskola.

Ett individuellt program är förlagt på Nynäshamns gymnasium och ytterligare ett individuellt program finns på anpassade gymnasieskolan Idun.

Programmet för administration, handel och varuhantering

Eleverna får på det nationella programmet grundläggande kunskaper inom administration, handel och varuhantering. Utbildningen på programmet har viss yrkesinriktning.

På de nationella programmen finns ämnen som alla ska läsa vilket är de gemensamma ämnena för anpassade gymnasieskolan. Dessutom finns programfördjupning och ett individuellt val.

Individuellt program

Individuella program i anpassade gymnasieskolan är till för elever som behöver utbildning anpassad för de egna förutsättningarna.

Utbildningen är för att ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt och för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar.

Istället för ämnen läser eleven följande ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

På ett individuellt program kan man kombinera ämnesområden och ämnen från nationella program. Rektor har ansvar om vad eleven kan kombinera.

Dessutom kan eleven ha praktik om rektor bedömer att det är bra för eleven. I stället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav för grundläggande kunskaper och fördjupade kunskaper.

Kontakt

Ola Karlsson

studie- och yrkesvägledare
08-520 683 28
ola.karlsson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad: