Tonårsflickor

Samhällsvetenskapsprogrammet

På Samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar vi dina förmågor att skriva, läsa, tolka och förstå din omvärld. Du är en del av samhället, men på vilket sätt? Hur påverkas du och hur kan du påverka, lokalt och globalt? På samhällsprogrammet skriver och diskuterar vi fram olika svar på dessa frågor.

Exempel på vad du kan läsa till efter avslutade studier hos oss är socionom, polis, historiker, statsvetare, sjuksköterska, lärare, kriminolog, psykolog, journalist, fotograf och andra yrken inom mediebranschen.

Programgemensamma kurser:

  • Filosofi 1, 50 poäng
  • Moderna språk, 200 poäng
  • Psykologi 1, 50 poäng
  • Gymnasiearbete SA, 100 poäng

Samhällsvetenskapsprogrammets kurser

Skriv tabellbeskrivning här

Inriktning beteendevetenskap

Inriktning samhällsvetenskap
med profil juridik

Kommunikation, 100 poäng

Geografi 1, 100 poäng

Ledarskap och organisation, 100 poäng

Historia 2a, 100 poäng

Psykologi 2a, 50 poäng

Religion 2, 50 poäng

Psykologi 2b, 50 poäng

Samhällskunskap 2, 100 poäng

Samhällskunskap 2, 100 poäng

Samhällskunskap 3, 100 poäng

Sociologi, 100 poäng

Sociologi, 100 poäng

Historia 2a, 100 poäng

Rätten och samhället, 100 poäng

Filosofi 2, 50 poäng

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Samhällsvetenskapsprogrammet
privatjuridik, 100 poäng


Samhällsvetenskapsinriktningen på Nynäshamns gymnasium riktar sig till dig som har ett stort intresse för samhällsfrågor såväl lokalt och nationellt som internationellt. Skolans profil är juridik så förutom att bredda och fördjupa din förståelse för politik, ekonomi, geografi och sociologi så ger inriktningen dig kunskap på ett flertal juridiska områden som till exempel kriminologi, familjerätt, internationell rätt och straffrätt.

Inriktningen ska också utveckla din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen, förståelse för hur rättssystemet är uppbyggt och fungerar, förmåga att lösa juridiska problem och att betrakta juridiken ur ett rättsfilosofiskt perspektiv.

 

Beteendevetenskap ska du välja om du är intresserad av människans olika roller och villkor i samhället. Du får studera ledarskap, psykologi, kommunikation och lära dig mer om hur människan agerar i olika sammanhang. Vi fördjupar oss bland annat i kriminologi, psykologi och filosofi.

 

Högskoleförberedande program

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Det ger dig en grund för att studera vidare på universitet eller högskola. Med det menas att programmen innehåller de ämnen och kurser som du behöver för att få grundläggande behörighet att söka till utbildningar på universitet eller högskola.

Kontakt

Ola Karlsson

studie- och yrkesvägledare
08-520 683 28
ola.karlsson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad: