Tillgänglighetsredogörelse

Den här sidan beskriver hur Nynäshamns kommun uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på nynashamn.se. Eventuella kända tillgänglighetsproblem redovisas och information om hur du kan rapportera brister finns här. Redogörelsen uppdaterades i mars 2023.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss via kommunikation@nynashamn.se.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i allt väsentligt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, utom i de fall som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 1. Dokument utan texttolkning: en del dokument saknar texttolkning och är därför inte tillgängliga för skärmläsare och andra hjälpmedel. Otillgängliga dokument byts löpande ut mot tillgängliga. Detta gäller bland annat politiska protokoll där vi arbetar för att byta ut befintlig mall mot en tillgänglig.
 2. Filmer utan syntolkning: filmer saknar syntolkning, vilket hindrar användare med synnedsättning att ta del av innehållet.
 3. Videor utan textade undertexter: Videomaterial kan i vissa fall sakna undertexter, vilket hindrar personer med hörselnedsättning från att ta del av innehållet.
 4. Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text. Det innebär att personer med synnedsättning hänvisas till webbläsaren eller andra verktyg för uppläsning.
 5. Det saknas genväg till huvudinnehåll i mindre skärmstorlekar vilket gör det inte går att avigera utan mus.
 6. Fält saknar etiketter och kan vara svåra att förstå för skärmläsare.
 7. Formulär saknar automatisk komplettering
 8. Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.
 9. När text förstoras kan det bli svårt att läsa.

Innehåll som är undantaget från lagen om tillgänglighet

Följande innehåll är undantaget från lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och tillgänglighetsanpassas endast undantagsvis:

 • kartor som inte är avsedda för navigering
 • dokument som skapats innan 23 september 2018 och som inte behövs för att utföra de administrativa uppgifter som vi som kommun ansvarar för

Nynäshamns kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för visst innehåll som är publicerat mellan 2018-09-23 och 2020-09-23. Exempel på detta är äldre protokoll, utredningar och planer. Dessa dokument kommer enbart att anpassas vid begäran.

Hur vi testar webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning.

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning och användningstester av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes den 2 juni 2021. Den 19 juni 2022 gjordes en återkontroll av WCAG Networks och denna redogörelse uppdaterades 5 juli 2022. Vidare har tillsynsmyndigheten DIGG även gjort en kontroll. Rapporten är daterad 22 december 2022. Vi har vidtagit åtgärder enligt rapporten och denna redogörelse har uppdaterats 1 mars 2023.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Anmäl tillsynsärende hos DIGG

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: