Damm med sjöfåglar i förgrunden och Nynäshamns stad i bakgrunden.

Svandammsparken i Nynäshamn:

Parker

I Nynäshamn finns flera fina parker och andra grönytor för lek, spel och rekreation.

I Svandammsparken finns en vacker damm där många olika fågelarter trivs.

I södra delen av parken finns stora gräsmattor som passar bra för lek och spel. Här anordnas ofta olika träningsaktiviter sommartid. Här finns också en bäck, en liten bro och Göstas trädgård som är en parkdel med många olika inhemska och exotiska växter. Växterna i Göstas trädgård kommer ursprungligen från Gösta Zetterqvist, som startade plantskolan Zetas. På 1990-talet flyttades hans trädgård på Lisön och en del av hans växter hamnade då i Svandammsparken.

I norra delen av parken finns boulebanor och en lekställning/träningsanläggning som passar extra bra för den som har en funktionsnedsättning. Här finns också bänkar, gångväg och gräsytor.

Svandammsparken ligger intill Nynäshamns pendeltågsstation i nära anslutning till hamnområdet.

Hitta till Svandammsparken


Lekställning på Balzars väg

I Stadsparken finns stora gräsmattor, gångvägar, sittplatser, toalett och en lekplats med gungor, gungdjur och en klätterställning. Här finns också ett klätternät som passar bra för de lite äldre barnen.

I parken finns en naturligare del med bevarade klipphällar, högresta tallar och planteringar.

Parkens skulptur heter "Vågspel med fisk" och är gjord av konstnären Sam Westerholm.

Hitta till Stadsparken


Skulptur i Stadsparken

Mitt på den lilla ön Trehörningen finns en vacker park där delar har engelsk parkkaraktär med högresta lövträd och stora gräsmattor. Parken är privatägd, men tillgänglig för alla.

Här fanns också ett gammalt vattentorn som fungerade som utkikstorn. Tornet brann ner under 2018, men har återställts igen av fastighetsägaren.

Hitta till Trehörningens park

I Stora Vika finns en nyanlagd park med 400 meter rabatt och 3000 olika växter längs gångvägen ner mot vattnet.

Grusad gång och prunkande rabatt med påskliljor och pingstliljor

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: