Utsikt över havet inifrån stor grotta.

Grottan på Knappelskär.

Grottor

Nynäshamns kommun har flera grottor, alltifrån lätta till avancerade. När man planerar ett grottbesök finns det viktiga saker att tänka på såsom att det ofta kan vara blött, lerigt och mörkt. Därför är det en god idé att bära overall och en hjälm utrustad med pannlampa. Men viktigast av allt: gå inte ensam!

Sällskapsgrottan

Längd: 4 meter

Läge: Detta är en liten grotta (kan knappast kallas grotta men vi tar med den ändå eftersom den är populär hos barnen) i en klyfta mellan två bergknallar inne i Nynäshamn, mitt emot radhusen på Sandhamnsvägen 54-56, cirka 50 meter sydost om husen. Det är en brant att ta sig uppför från Sandhamnsvägen innan man når grottan.

Beskrivning: Flera block är fastkilade i en urspolad klyfta varav ett block täcker klyftan och bildar ett 3 gånger 4 meter stort tak till en grotta med 1 meter höjd. Barnen i området använder den som lekplats.

Koordinater: 58.88987 N, 17.93307 E

https://goo.gl/maps/gVpUu3PCnkpRa2xZ8

Grottorna vid Strandvägen

Längd: Sammanlagt 10 meter

Läge: Grottorna ligger 20-30 meter väst om Strandvägen vid havsbadet på en liten höjd i sluttningen mot Gårdsfjärden. Vid Strandvägen finns en parkeringsficka med plats för två bilar samt en parkbänk. Bakom parkbänken går en otydlig stig upp till grottorna.

Beskrivning: I en blocksamling bestående av 11 större gnejsblock har hålrum bildats med en sammanlagd gånglängd på cirka 10 meter. Blocken ligger väl samlade och flera är sönderspruckna i mindre bitar. Cirka 30 meter nordost om det översta stenblocket, nedanför en brant, finns ytterligare en grotta på cirka 3 meter.

Koordinater: 58.88067 N, 17.93875 E

https://goo.gl/maps/otd1JyL7nBnoyhCc9

Kärleksgrottan

Längd: 4 meter

Läge: Grottan ligger drygt 5 meter norr om Strandvägen, på udden väst om Kroksundsudden, cirka 2.5 kilometer söder om Nynäshamns järnvägsstation. Det finns gott om parkeringsmöjligheter i närheten.

Beskrivning: Denna nischlika grotta utgörs av en 8 meter hög spricka, smal upptill, 2 meter bred nedtill och 4 meter lång. Ett fastkilat block utgör tak. Lättillgänglig.

Koordinater: 58.87874 N, 17.93183 E

https://goo.gl/maps/HuwwVLFZHGkhdtsp6

Flyttblockstunneln vid Stockbonäs

Längd: 5 meter

Läge: Grottan ligger 5 kilometer söder om Nynäshamns kyrka i södra delen av Lövhagens friluftsområde i en skreva nära vattnet, på östra sidan av Stockbonäset. Gå från Lövhagen mot Bötet. Gå förbi stigkorset, där den nordost stigen går mot Knappelskär. Fortsätt cirka 1 kilometer söderut. På östra sidan av stigen ser du en stor sänka i en bergskam (som går längs med stigen). Gå in i sänkan och följ en otydlig stig mot sydost i sänkan. Vid sänkans slut ligger Flyttblockstunneln.

Efter besöket: Gå tillbaka cirka 10 meter. Där kan du gå upp på berget sydväst om grottan. Där har naturen gjort några bergstolar som man kan sitta på.

Beskrivning: En tunnel bildas av två väl rundade flyttblock som ligger över en meterbred spricka. Mellan de båda stenarna finns ett ljusschakt. För att komma ned till havet är det enklast att gå genom grottan.

Koordinater: 58.86196 N, 17.91748 E

https://goo.gl/maps/7ipcLYpq4Db9qXsM7

Hargrottan

Längd: 4 meter

Läge: Grottan ligger i bergfoten ovanför och cirka 15 meter ost om gångvägen mellan Lövhagen och Knappelskär, cirka 50 meter norr om vägskälet mellan Bötet och Knappelskär, 2 höjdmeter ovanför stigen. Grottan är lättillgänglig.

Beskrivning: Detta är en liten kilformad sprickgrotta utbildad i gnejs. Ingången, som är triangelformad, 2,6 meter bred och 1,6 meter hög, ligger något högre än grottans inre del. Takhöjden avtar successivt inåt.

Koordinater: 58.87024 N, 17.92703 E

https://goo.gl/maps/sRA71HLxt2rY7NB6A

Övre och nedre Skrevan

Längd: 9+ meter

Läge: Grottan ligger i en skreva mellan två bergshöjder i Lövhagens friluftsområde söder om Nynäshamn, 25 meter väst om gångvägen mellan Lövhagen och Bötet, 200 meter söder om avtagsvägen till Knappelskär. Man har havet på ena sidan stigen och berg på den andra.

Beskrivning: Två grottor har bildats i en lutande spricka över vilken stora block glidit ned. Avståndet mellan de två grottorna är 10 meter. I den Övre skrevan (den längre) grottan finns en sal, 3.5 gånger 3 meter stor. I den Nedre skrevan, som är knappt 5 meter lång, blir det först allt trängre men sedan vidgar den sig och det blir gott och väl ståhöjd.

Koordinater: 58.86837 N, 17.92411 E

https://goo.gl/maps/18Xe1K8fdbpvFSh1A

Knappelskärsgrottan

Längd: 15 meter

Läge: Grottan ligger i en sänka/klyfta öster om södra höjden på Knappelskärs södra udde, inom Lövhagens friluftsområde, cirka 4 kilometer sydsydväst om Nynäshamns station. Parkera vid Lövhagen och gå därifrån, drygt 1 kilometer. Enklast är att gå ned i grottan så långt in som möjligt och sedan gå utåt.

Beskrivning: En vacker tunnelgrotta i en spricka. Utformningen torde ha börjat för 800-900 år sedan och upphört på 1300-talet (uppskattat med hjälp av känd strandförskjutning/landhöjning). Grottan är den största och mest representativa tunnelgrottan i länet och väl värd att skyddas.

Tunnelgrottor är en form av strandgrottor och de bildas av att vågor slår mot sprickor i berget som därmed utvidgas. Sand, grus och lösa stenar skjutsas fram och tillbaka av vågorna i sprickan och nöter fram grottan. Typiskt för strandgrottor är de mjuka, rundade formerna.

Koordinater: 58.86781 N, 17.93196 E

https://goo.gl/maps/kW4A5amPMDC3p9fF9

Grottan vid Trasthammar

Längd: 8 meter

Läge: 400 meter öst om Trasthammar vid sjön Fjättern, på vägen mellan Nynäshamn och Torö, följer man en kraftledning söderut cirka 500 meter. Grottan ligger 50 meter öster om kraftledningsgatan (stolpe nummer Ä1 446 8), strax bakom toppen av ett berg.

Beskrivning: Grottan bildas av att ett rundslipat flyttblock täcker en klyfta. Golvet är plant och grottan kan användas för övernattning. 20 meter väst om grottan finns ett stort block som sprängts loss och bildar en klyfta.

Koordinater: 58.91065, 17.88411

https://goo.gl/maps/9bW1NmRAxGw18HNYA

Hammargrottan

Längd: 6 meter

Läge: 400 meter öst om Trasthammar vid sjön Fjättern, på vägen mellan Nynäshamn och Torö, följer man en kraftledning söderut cirka 500 meter. Grottan ligger 50 meter öster om kraftledningsgatan (stolpe nummer Ä1 446 8). Grottan ligger under ett stort flyttblock alldeles väster om toppen av berget. "Grottan vid Trasthammar” ligger cirka 20 meter öster om denna grotta.

Beskrivning: Denna grotta är ett hålrum under ett stort flyttblock. Västra sidan av en smal klyfta skiljer blocket från berget.

Koordinater: 58.91072 N, 17.88369 E

https://goo.gl/maps/jW2gMKdTKrkN4TzR6

Ryssgrottan på Bokholmen

Längd: 6 meter

Läge: Grottan ligger på Bokholmen i Rassa Vikar, 750 meter sydost om Rassa gård och cirka 6 kilometer sydväst Nynäshamns kyrka. Avstånd från bilväg är cirka 1 kilometer. Enklast att ta sig dit är via sjön. Väster om grottan vid strandkanten finns en grillplats.

Beskrivning: Ett stort block har lossnat från berget och förskjutits några meter från sitt ursprungliga läge och lutar nu mot berget. Under blocket har bildats en mycket rymlig sal med ett plant golv som dock troligen har tillrättalagts. En eldstad finns i grottan och grottan är väl lämpad för övernattning.

Sägner, kulturhistoria etc: Golvet påstås ha jämnats ut av ryska sjömän i samband med rysshärjningar i Stockholms skärgård i början av 1700-talet.

Koordinater: 58.86500 N, 17.87815 E

https://goo.gl/maps/SqHueuWFZSnCYhzW7

Rumpsaxgrottan

Rumpsaxgrottan ligger vid Rassa vikar i naturreservatet Käringboda. Grottans ingång är cirka 2 meter hög och 3 meter brett. Hålet sträcker sig rakt in i berget någon meter ovanför foten av en brant bergssida. Grottan sträcker sig ungefär 4 meter in.

» Länk till Rumpsaxgrottan via Google Maps

Grottan vid Ören

Längd: 7 meter

Läge: Grottan ligger i en bergsbrant 200 meter nordnordost torpet Ören på västligaste delen av ön Järflotta, cirka 7 kilometer söder om Nynäshamn

Beskrivning: En lutande spricka har utvidgats genom vågornas nötning i den nedre delen. Grottan, som är bildad i gnejs, har jämna och släta väggar, typiska för strandgrottor. Bredden är upp till 0,9 meter.

Koordinater: 58.83968 N, 17.89064 E

https://goo.gl/maps/tKaFTDV2e4Y7beDMA

Hålberget

Längd: 19 meter

Läge: Grottan ligger 900 meter sydsydväst om Malmberga, på vägen mellan Sunnerby och Ösmo. 150 meter sydost om Malmberga går en grusväg 800 meter åt sydväst (här finns en mindre parkeringsplats), därifrån leder en stig 200 meter åt sydost upp på en höjd och fram till grottan som finns ovanför branten i en stor blocksamling.

Beskrivning: Under ett gigantiskt block mitt i blocksamlingen finns på norra och södra sidan grottor.

Koordinater: 59.01053, 17.84042

https://goo.gl/maps/gvc7ptccFvkw6A9N9

Bodenhoffs grotta

Längd: 8 meter

Läge: Grottan ligger i Västerhoxlabergets västra sida 1,5 kilometer väst om Sorunda kyrka och 350 meter nordväst om Norra Ottersta. Strax söder om vägkorsningen i Sorunda leder vägar mot Västerhoxlaberget, beläget N om Norra Ottersta. En mindre skogsväg, som inte brukar vara körbar med bil, går i nord-sydlig riktning på Västerhoxlabergets västra sida. Grottan ligger cirka 2 meter upp från foten av en stupsida, cirka 100 meter öst om den lilla skogsvägens högsta punkt, som utgörs av en liten gräsbevuxen öppning i skogen.

Beskrivning: Det här är en strandgrotta av tunnelgrottyp, utbildad i gnejs. Den stora mynningen som vetter åt sydväst syns på långt håll i bergssidan bakom några granar. Den vänstra väggen lutar och är kraftigt påverkad av vågornas nötning. Detta gäller även grottans tak. Golvet består huvudsakligen av jord. Längst in finns en trång krypgång åt höger. Längst in till vänster skiner också ljus in från sprickor ovanifrån. Grottan kallas även Ottersta grotta.

Man ser att det är en strandgrotta eftersom den har så mjuka former, men hur kan en strandgrotta, uteroderad av vågornas eviga nötande, finnas här, 50 meter över havet och ungefär 1,5 kilometer från havet? Svaret är landhöjningen efter istiden. Grottan låg i vattenbrynet för cirka 6 000-7 000 år sedan. Landet har alltså höjt sig 50 meter sedan dess.

Sägner, kulturhistoria et cetera: Spår av eldstad finns i grottan. I slutet av 1800-talet levde här målaren och enstöringen Waldemar Bodenhoff, som i grottans ena vägg huggit ut en mans- och en kvinnofigur i övernaturlig storlek (enligt Ortnamnsregistret). Vid besök 2005-10-05 kunde dock inga spår av dessa ristningar hittas. Enligt en artikel i Nynäshamns-Posten 2010-03-02 var Bodenhoff dansk och hade flytt undan ett dansk-tyskt krig. En kvinna som uttalar sig i artikeln hade i sin ägo ett skåp som Bodenhoff hade målat.

Fyra meter ovanför och cirka 50 meter sydost om Bodenhoffs grotta ligger Bodenhoffs annex, en 11 meter lång, ganska låg blockgrotta. Den nås genom klättring och gång på smala bergshyllor.

Koordinater: 59.00987 N, 17.78547 E

https://goo.gl/maps/QRBimRVPu1fJDN2R9

Kvarnklintstenen

Längd: 19 meter

Läge: Grottan ligger på toppen av Kvarnklint, 4,5 kilometer nordnordväst om Sorunda kyrka, väst om Källsta och 300 meter öst om gården Stenby, på västra sidan om Kvarnån. När man åker in från väg 225 ska man ta den norra infarten vid Norra Källsta. Om man tar sig dit med bil, finns möjligheter att parkera ett par bilar vid sidan av vägen norr om grottan.

Det är ungefär 100 meter promenad upp till grottan, men det är brant. Klintens topp är blockig och allra högst upp ligger ett jätteblock. Under det hittar man grottan som är lättillgänglig. Lite längre ner i den östra branten ligger den 14 meter långa Hyllhålan, som har en låg, bred öppning. Innanför öppningen vidgar sig grottan till en sal med ståhöjd. Sedan stiger grottan uppåt och slutar i en smal krypgång. I söder kan man ta sig ut genom ett mindre schakt. En lite besvärligare grotta att ta sig in i. Fladdermöss har setts i grottan.

Koordinater: 59.04763 N, 17.79339 E

https://goo.gl/maps/6UcF2PpTBqjNXfPH6

Vårdbergets grotta

Längd: 4 meter

Läge: Ta av mot Fituna på vägen (nummer 225) mellan Södertälje och Sorunda. Fortsätt 1 kilometer förbi (söderut) Fituna-gården och tag sedan av på en grusväg västerut som följs cirka 2 kilometer till en skylt "Vårdkase". Gå sedan 500 meter över berget och ned till klippväggen där grottan finns mellan några block, strax öster om den så kallade Sams vägg.

Beskrivning: Grottan är bildad av hålrum mellan block. Nordväst om grottan finns en smal klyfta bildad av en bortvittrad diabasgång.

Koordinater: 59.04146 N, 17.74987 E

https://goo.gl/maps/yEdVe4imNPFXzMsk8

Korpbergsgrottan

Längd: 107 meter plus

Läge: Rasbranten med grottorna ligger i Korpbergets västra brant, 4.3 kilometer väst om Hemfosa pendeltågsstation. Åk vägen mellan Hemfosa och Vårsta. Ta av mot Övre Söderby och kör förbi gården mot Pettersberg. Efter cirka 500 meter ser man en liten grusväg gå in mot höger precis där skogen börjar. Åk in 100 meter och parkera. Därifrån är det 500 meter vandring.

Beskrivning: I en stor rasbrant med stora gnejsblock har håligheter bildats i tre plan. En sal i brantens södra del mäter 6,5 gånger 2,6 meter och är 6 meter hög och via denna sal nås ytterligare en sal och sedan en utgång i norra delen av området. Grottan kan bitvis vara lite besvärlig att krypa i. Grävlingsgryt finns men tyvärr är området också avstjälpningsplats för skrot.

Koordinater: 59.07024 N, 17.90434 E

https://goo.gl/maps/HLZffLKQahhEscLa8

Scoutklyftan

Väster om Hemfosa vid den lilla Lövsjön finns ett berg 500 meter sydväst om Pettersbergs scoutstuga. Bergets västra och sydvästra delar har spruckit sönder och bildat en labyrint av taklösa klyftor och grottor. Den största klyftan har har en längd av 22 meter och en höjd av 8 meter. Där finns också den största grottan, drygt 6 meter lång och 3 meter hög. Ytterligare en grotta av ungefär samma längd har påträffats. Därtill finns i området en mindre grotta 3 meter lång. Det är ett vilt och spännande område.

Frökengrottan

Längd: 8 meter

Läge: Den här grottan ligger inte långt från Fruberget och Frugrottan i Hammersta vid Landfjärden. När man står nedanför Frugrottan ser man en grusväg som går västerut mot Hammersta borgruin. Åk den vägen tills den tar slut vid den lilla parkeringsplatsen. Gå norrut efter den närmsta bergkanten ungefär 150 meter. Grottan ligger i det lilla stupet, mindre än 10 meter från åkerkanten. Det är mycket snårigt vid grottan.

Beskrivning: En skiva av bergstupet (troligen ett före detta överhäng) har lossnat och fallit utåt-nedåt en dryg meter. En del block har rasat ner i den uppkomna klyftan och en horisontell gång med tak har bildats. Längden är cirka 8 meter, bredden 1 meter och takhöjden som mest cirka 2 meter. Grottan har en ingång uppifrån på mitten och en i markplanet i norra änden av grottan. Grottans bildningssätt och utseende är en direkt parallell till Frugrottan två bergryggar österut. Den här bildningen är dock bara tiondedelen så stor som Frugrottan.

Övrigt: Titta gärna på den gamla borgruinen när du ändå är här.

Koordinater: 59.02224, 17.99177

https://goo.gl/maps/QZ3AQQn8Zs5Uiz737

Grottorna i Fruberget

Några kilometer söder om Häringe slott i Nynäshamns kommun ligger Fruberget med ett 20-tal grottor av olika storlekar och typer. Några av grottorna har djupa vattensamlingar. Kalla vintrar fryser de till. Ett av de mest dramatiska grottbergen i Stockholmstrakten. Här finns många labyrintiska gångar och är endast lämplig för den avancerade grottutforskaren.

Kontakt

Nynäshamns Besökscenter

08-520 737 00
info@nynashamn.se


Besöksadress

Fiskargränd, Nynäshamns Fiskehamn

Länk till karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: