Sök
Nynäshamn

Tipsa om evenemang

Du är varmt välkommen att tipsa om evenemang till vår evenemangskalender. För att tipsa ska du fylla i formuläret och bifoga en bild.

  • Evenemangskalendern riktar sig till kommuninvånare och besökare. För att evenemanget ska publiceras ska det vara öppet för allmänheten, vara en händelse utöver den dagliga verksamheten och ske i Nynäshamns kommun.

  • Ditt evenemangstips vill vi ha senast två veckor innan det inträffar. Ju tidigare du registrerar evenemanget desto bättre.

  • För att få ditt evenemang publicerat ska du skicka med en bild i liggande format. Bilden får inte innehålla någon text eftersom den ska syntolkas.

  • Nynäshamns besökscenter är ansvariga för publicering i evenemangskalendern och förbehåller sig rätten att göra redaktionella urval.

Tips hanteras normalt inom sju arbetsdagar, så se till att tipsa om ditt evenemang i god tid. Har du frågor, kontakta info@nynashamn.se.

Så behandlas dina personuppgifter

I och med att du lämnar in ett tips kommer de personuppgifter om dig som du lämnar behandlas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Behandlingen sker enligt den lagliga grunden Allmänt intresse. Du kan när som helst begära att personuppgifterna raderas.

Uppgifterna behandlas för att kunna informera om ett arrangemang på nynashamn.se samt i kommunens sociala medier. Uppgifterna kommer hanteras av Nynäshamns kommuns Besökscenter.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har ett dataskyddsombud. Du kontaktar dataskyddsombudet via telefon 08-520 684 55 och e-post dataskyddsombud@nynashamn.se

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos kommunstyrelsen. Skicka din begäran om registerutdrag till kommunstyrelsen@nynashamn.se.

Du har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifter raderas, att de begränsas eller att de lämnas ut till dig på ett IT-medium (dataportabilitet). Information om uppgifterna du lämnar kommer att hanteras av två personuppgiftsbiträden. Dina personuppgifter kommer att lagras så länge intresseanmälan är aktuell på kommunens webbsida.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du når dem via e-postadressen imy@imy.se.

Mer information om Nynäshamns kommuns dataskyddsarbete hittar du här, eller genom kontakt med kommunens dataskyddsombud.

Kontakt

Nynäshamns Besökscenter

08-520 737 00
info@nynashamn.se


Besöksadress

Fiskargränd, Nynäshamns Fiskehamn

Länk till karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: