Sångsvan i Alhagens våtmark.

Sångsvan i Alhagens våtmark.

Fågelskåda

Packa ner kikare, termoskaffe och limpmackor, ladda mobilen med en fågelapp och dra iväg på fågelskådaräventyr. I Nynäshamn med omnejd finns några av Stockholms bästa platser för fågelskådning.

Alhagens våtmark

Alhagens våtmark lockar bland annat vadarfåglar, simänder, dykänder och knipa, drillsnäppa, stjärtmes och den ovanliga mindre hackspetten. Har du tur kan du få se en brun kärrhök segla över området. I våtmarken finns anlagda gångvägar som gör det lätt att ta sig runt och det finns även rastplatser och en liten fågelplattform. Alhagen utgör det sista steget i kommunens biologiska vattenrening. Här leds vattnet genom flera grunda dammar, översilningar och träskområden innan det når Östersjön.

Östra Styran

I slutet av 1800-talet försökte man torrlägga sjön Styran, men misslyckades. Resultatet blev istället ett område av sumpmark bevuxet med vassar och starr. Under våren är området en rastlokal för stora mängder änder, sångsvanar och gäss. Här finns också kommunens enda gråhägerkoloni. Här finns också en 2,5 kilometer lång led som till största delen följer naturliga stigar. Leden tar dig över vacker våt- och betesmark, genom gammal bygd och ståtlig skog och slutar vid ett högt fågeltorn som bjuder på fantastisk utsikt. Leden är utmärkt med röda snitslar.

Landsort i Nynäshamns skärgård.

Landsort i Nynäshamns skärgård.

Landsort/Öja

Den lilla ön Öja med den karaktäristiska fyren Landsort är en av de bästa sträckfågellokalerna i Stockholms skärgård. Hela ön är naturskyddsområde och här finns Landsorts fågelstation som ringmärker och dokumenterar över 12 000 fåglar varje år. Fågelstationen är nästan alltid bemannad, och du kan besöka den för att lära dig mer om de svenska fåglarnas flyttning och ringmärkning, oavsett om du är van fågelskådare eller glad amatör.

Södra Torö/Ören

Södra Torö är en riktig favoritplats för flyttfåglar. Det beror på att det är den sista utposten på fastlandet innan fåglarna fortsätter sin färd söderut.

Kontakt

Nynäshamns Besökscenter

08-520 737 00
info@nynashamn.se


Besöksadress

Fiskargränd, Nynäshamns Fiskehamn

Länk till karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: