Journummer

Här har vi samlat journummer om du behöver komma i kontakt med olika samhällsfunktioner utanför ordinarie kontorstid.

Polis och sjukvård

SOS Alarm - 112 (nödnummer)

Polis, ambulans, räddningstjänst, sjöräddning.
Telefon: 112

Polisen, inte akuta ärenden

Telefon: 114 14

Råd om vård dygnet runt – 1177

För sjukvårdsrådgivning dygnet runt.
Telefon: 1177
Telefon vid akutfall: 112

Sveriges nationella informationsnummer - 113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit ringer du om du vill ha information om allvarliga olyckor och kriser i samhället, exempelvis en stor trafikolycka, större storm, sjukdomsutbrott och översvämning. Du kan även lämna information på 113 13.

Krisinformation.se

Information från svenska myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra ansvariga.
Webbplats: www.krisinformation.se

Akuta ärenden i offentlig miljö och kommunala fastigheter

Akuta problem med vatten- och avloppsnätet

Telefon dagtid: 08-520 680 00 (Nynäshamns kommuns växel)
Telefon utanför kontorstid: 08-520 117 45, knappval 1

Akuta problem med kommunens fastigheter

Telefon dagtid: 08-520 680 99, telefontid måndag-fredag 7-12.
Telefon utanför kontorstid: 08-520 117 45, knappval 2

Akuta problem med snöröjning

Telefon dagtid: 08-520 680 00 (Nynäshamns kommuns växel)
Telefon utanför kontorstid: 08-520 117 45, knappval 3

Sociala journummer

Socialjouren

Vid akuta sociala problem.
Telefon dagtid: 08-520 680 00 (Nynäshamns kommuns växel).
Telefon efter kontorstid: 020-70 80 03 (Socialjouren Södertörn).

Barnens rätt i samhället (Bris)

För dig upp till 18 år.
Telefon: 11 61 11
Webbplats: www.bris.se

Vuxentelefon – om barn

Telefon: 077-150 50 50

Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn

BOJ har jourtelefon dygnet runt alla dagar.
Telefon: 08-777 85 00
E-post: info@haninge.boj.se
Webbplats: http://haninge.boj.se

Kvinnojouren Pax

Jourtelefon: 072 - 235 29 99
Telefontid: Du når oss säkrast mellan klockan 9-15 på vardagar. Om vi inte har möjlighet att svara så kan du tala in ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.
Besöksadress: Centralgatan 9b, Nynäshamn
webbplats: www.kvinnojourenpax.org

Manscentrum Östra Södertörn

Telefon: 073-0688648
E-post: info@manscentrumsodertorn.se
Webbplats: www.manscentrumsodertorn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: