Frågor och svar från Mikael Persson (L)

Här kan du se tidigare frågor som kommit in till Mikael Persson och som han har besvarat.

Ingen fråga har hittills kommit in

Fråga

Bara gratulera till bra initiativ med en Hjalmar Sjögren och Anna Nobel plats!
Hälsningar från
Margaret von Platen

Svar

Hej,

Stort tack för ditt mejl!
Jag märker att det finns ett stort intresse för Nynäshamns tillkomst och historia. Jag tror att det är viktigt att förstå den för att också förstå samtiden och kunna utveckla staden på ett positivt sätt.

Därför tycker jag att det vore på sin plats att hedra Nynäshamns grundare Anna Nobel och Hjalmar Sjögren men att också bygga vidare på de idéer som de hade.

Bästa hälsningar

Mikael Persson (L)
kommunalråd
vice ordförande kommunstyrelsen
ordförande näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: