Frågor och svar från Mikael Persson (L)

Här kan du se tidigare frågor som kommit in till Mikael Persson och som han har besvarat.

Ingen fråga har hittills kommit in

Fråga

Skulle Du vilja vara i nedan sits Patrik Isestad (S)? Det finns minst 8 hemlösa personer i kommunen o VAD GÖR Nynäshamns Kommun för dom ?

Tak över huvudet-garanti Nynäshamns kommun har en tak över huvudet-garanti som innebär att hemlösa personer erbjuds nattlogi mellan 1 december till 31 mars. Garantin gäller för hemlösa personer

Catherine

Svar

Stort tack för frågan!

Kommunen har en Tak över huvudet- garanti. Du kan läsa mer om den här:

https://nynashamn.se/service/omsorg--stod/stod-till-dig-med-missbruk-och-beroende/tak-over-huvudet-garanti

Kommunen jobbar utifrån denna garanti. Om du vill få mer information så föreslår jag att du kontaktar socialförvaltningen som ansvarar för arbetet.

Bästa hälsningar

Mikael Persson (L)
kommunalråd
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun

Fråga

Bara gratulera till bra initiativ med en Hjalmar Sjögren och Anna Nobel plats!
Hälsningar från
Margaret von Platen

Svar

Hej,

Stort tack för ditt mejl!
Jag märker att det finns ett stort intresse för Nynäshamns tillkomst och historia. Jag tror att det är viktigt att förstå den för att också förstå samtiden och kunna utveckla staden på ett positivt sätt.

Därför tycker jag att det vore på sin plats att hedra Nynäshamns grundare Anna Nobel och Hjalmar Sjögren men att också bygga vidare på de idéer som de hade.

Bästa hälsningar

Mikael Persson (L)
kommunalråd
vice ordförande kommunstyrelsen
ordförande näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: