Kyrkskolan

Kyrkskolan F-3

Kyrkgatan 15, 148 70 Sorunda

Kyrkskolan är en liten skola, vackert belägen i Sorundas böljande jordbrukslandskap. Vårt fokus ligger på studiero, framtidstro samt rast och rörelse. Välkommen till Kyrkskolan.

Vi är en liten två-parallellig skola för elever i förskoleklass till och med årskurs 3. Kunskap, trygghet, framtidstro är våra ledord.

Tillsammans arbetar vi lärare och fritidspersonal för att skapa en trygg och positiv skola där alla elever ska kunna utveckla sin fulla potential. Vi har ett nära samarbete med Sunnerbyskolans årskurser 4-6 som ligger inom promenadavstånd.

Våra elever arbetar omväxlande i helklass och halvklass, vi tränar mycket på läsning och ibland använder vi våra Ipads.

Studiero

Kyrkskolans framlyfta mål är studiero, framtidstro och rast- och rörelse. Vi använder differentierad undervisning, det vill säga olika vägar gällande tempo, nivå, omfång, metod och intresse.

På så sätt skapar vi studiero och ger möjlighet för alla elever att lyckas med sina studier.

Blickar framåt

Vi vill också ge våra elever hopp om en ljus framtid, genom att lyfta och tala om de globala målen och om framtidens goda möjligheter. Kyrkskolan är också en certifierad Grön Flagg-skola, via att vi fått godkänt för vårt miljöarbete av stiftelsen Håll Sverige rent.

Med styrda rastaktiviteter och rörelsepauser som främjar rörelse vill vi att eleverna ska känna sig trygga, orka mer och kunna fokusera bättre.

På Kyrkskolan kan man känna historien i väggarna, vår skolbyggnad byggdes redan 1950.

Våra klassrum är luftiga och lokalerna har en enastående utsikt över Sorunda. Den senaste renoveringen gjordes 2020.

Dessutom har vi en fin idrottshall, en egen matsal och en stor skolgård som inbjuder till både lek och lärande.

På skolan finns ett trygghetsteam som består av lärare och fritidspersonal från de olika årskurserna. Trygghetsteamets uppgift är att fånga upp, utreda och återkoppla eventuella incidenter snabbt, men också att arbeta förebyggande med att skapa trygghet på skolan.

Med styrda rastaktiviteter upplever eleverna att rasten blir meningsfull och rolig. Vi månar om att alla våra elever ska kunna komma till oss vuxna om stort och smått. Vi samarbetar gärna med föräldrar och är noga med att kommunicera om vår verksamhet.

Elevhälsoteamet på skolan, som består av speciallärare, specialpedagog, kurator, skolpsykolog, skolsköterska och rektor, finns nära till hands för att stötta elever och personal.

Vi är mycket stolta över vår fritidshemsverksamhet. Våra engagerade pedagoger erbjuder spännande och kreativa aktiviteter för fritidsbarnen, en återkommande, populär tradition är exempelvis vår stora käpphästtävling.

För telefonnummer till fritidshemsverksamheten, se Kontakt (under kartan).

Karta

Kontakt

Fritidshem

Avdelning Stranden A och Stranden B (förskoleklass) samt Stranden årskurs 1
08-531 970 21

Avdelning Berget, årskurs 2, 3 och 4-6
08-531 970 74

Kyrkskolan

Kyrkgatan 15
148 70 Sorunda

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: