Parkeringsplats

Att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus kräver bygglov, men det finns undantag. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

Du behöver inget bygglov för parkeringsplats för en- eller tvåbostadshus men du ska klara att ta hand om din egen vattenavrinning på tomten.

Kriterier för att du ska slippa bygglov

  • på fastigheten finns det max två enbostadshus eller ett tvåbostadshus
  • parkeringsplatsen är endast till för fastighetens behov
  • att parkeringsplats inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: