Pergola och spaljé

En pergola eller spaljé kräver bygglov i vissa fall.

Det gäller för enbostadshus

Genomsiktliga konstruktioner som pergola eller spaljé kräver inte bygglov vid enbostadshus, men du måste följa reglerna i detaljplanen.

Det gäller för flerbostadshus

För flerbostadshus krävs normalt bygglov. Syftet är att säkerställa att den estetiska helheten inte förändras. Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare av flerbostadshus ansvarar för att åtgärder är enhetlig utformade.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: