Skyltar och strålkastare

Det krävs bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning på en byggnad som ligger inom ett detaljplanelagt område.

Ibland behöver du bygglov även utanför detaljplanelagt område, om det står i områdesbestämmelserna. Utanför planlagt område måste du söka tillstånd från Trafikverket och/eller från Länsstyrelsen. Det finns även undantag för lovplikt för vissa skyltar.

Läs mer om bygglov för skylt och undantagen i plan- och bygglagen.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: