Ledamöter näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott består av tre ledamöter och lika många ersättare. Ledamöterna väljs av näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: