Ytterligare en bostad i enbostadshus

Att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus är en så kallad attefallsåtgärd. För att göra en sådan måste du göra en bygganmälan och invänta startbesked innan du börjar bygga.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: