Solenergi

Solens energi kan tas tillvara på två olika sätt. Antingen kan solens strålar omvandlas till värme med hjälp av solfångare eller till el med hjälp av solceller.

Solfångare och solcellspaneler

Solfångare och solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är bygglovsbefriade i vissa fall. Det gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Ta reda på om du behöver bygglov här.

Solelportalen

På webbplatsen Solelportalen hittar du Energimyndighetens samlade information och vägledning om solel.

Solkarta över Nynäshamn

Med hjälp av den digitala tjänsten solkartan kan du se hur mycket solenergi som når ditt tak och bedöma om det är lämpligt att installera solfångare eller solceller. Solkartan är framtagen av energi- och klimatrådgivningen.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: