Ledamöter i kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av sex ledamöter. Ledamöterna utses av kommunstyrelsen.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: