Stödsamtal för familjer

Familjer som behöver stöd att hantera svåra situationer i vardagen är välkomna att höra av sig till Familjeteamet för råd och stöd.

Det kan till exempel handla om oenighet kring regler och gränssättning eller konflikter mellan familjemedlemmar. Familjeteamet erbjuder upp till fem samtal per familj.

Kontakt

Familjeteamet

08-520 684 47


Om vi inte svarar - lämna ett meddelande med namn och telefonnummer så ringer vi upp.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: