Ledamöter i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter, varav en ordförande, en förste och en andre vice ordförande. Utöver dessa 41 ledamöter finns även 27 stycken ersättarplatser.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: