Personligt stöd

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till olika typer av service, personligt stöd och assistans för att du ska få en välfungerande vardag.

Här beskriver vi hur du använder e-tjänsten. Vill du att någon företräder dig i e-tjänsten? Då behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombud..

Avlösare, korttidsvistelse, korttidstillsyn

Ibland kan du som lever med en funktionsnedsättning behöva miljöombyte. Eller så behöver dina anhöriga avlastning. Då kan du ansöka om insatser som avlösare, korttidsvistelse eller korttidsstillsyn.

Budget- och skuldrådgivning

Om du eller dina närstående har problem med ekonomin kan ni få hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare.

Fixaren

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp att fixa praktiska saker i hemmet av kommunens egen "fixare". Tjänsten är gratis.

Kontaktperson och ledsagning

Om du behöver stöd i att ta dig ut och bryta din isolering kan du ansöka om att få en kontaktperson. Om du behöver stöd för att göra saker utanför hemmet kan du ansöka om att få med dig en ledsagare.

Personlig assistans

Om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp med dina grundläggande behov kan du ansöka om personliga assistans.

Personligt ombud

Kommunens personliga ombud kan hjälpa dig att kartlägga dina behov och stötta dig i kontakten med olika myndigheter.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: