Personligt stöd

Kommunen erbjuder dig olika typer av personligt stöd och assistans för att du ska få en välfungerande vardag.

Om du har blivit beviljad insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har du rätt att begära att en individuell plan görs. Syftet är att du ska få inflytande över ditt planerade stöd. Planen ska också underlätta samordningen mellan myndigheter, sjukvård med mera. Du bestämmer vilka som ska vara med på mötet och vilka frågor som ska tas upp.

Ansök om begäran om individuell plan

Logga in i medborgartjänsten med hjälp av BankID eller Freja eID+. Där kan du ansöka om insats, följa ditt ärende, ta del av dina beslut och läsa dina pågående genomförandeplaner. Tjänsten når du via dator, surfplatta eller mobil och finns tillgänglig dygnet runt. Du kan välja att få meddelande via sms eller e-post när det finns ny information för dig att ta del av. Om du redan har ett påbörjat ärende så kan du inte se det i medborgartjänsten.

Vill du att någon företräder dig så behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombud Pdf, 163.9 kB..

Ska du registrera dig som vårdnadshavare för att använda tjänsten, fyll i blankett för vårdnadshavare Pdf, 167.4 kB..

Föredrar du att ansöka skriftligt om din insats, så klicka på länken för att ladda ner blankett.

Så går det till

 1. Lämna in en ansökan.

 2. Träffa en handläggare. Handläggaren tar emot din ansökan och tar sedan kontakt med dig och kommer överens om en tid för ett hembesök. Vid besöket går ni tillsammans igenom vilka behov av stöd och hjälp som du har och hur du bäst ska få detta tillgodosett. Vid mötet kommer handläggaren vilja ha en skriftlig utredning från till exempel läkare, psykolog eller liknande.

 3. Du får ett beslut. Handläggaren gör en utredning som ligger till grund för beslutet om vilket stöd och hjälp du får. Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras.

 4. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga Pdf, 92.6 kB.. Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Socialförvaltningen på Nynäshamns kommun och lämnas in inom tre veckor från det att du fått beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi på Nynäshamns kommun kan hjälpa dig med överklagandet om du vill.

LSS-handläggare
08-520 680 00

Marie Tyglare
gruppchef LSS
08-520 689 45
bestallaravdelningen@nynashamn.se

Du som har omfattande funktionsnedsättningar kan ha rätt till personlig assistent enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Att ha en personlig assistent kostar ingenting och du får själv välja vem som ska utföra assistansen. Det kan till exempel vara genom kommunens assistansverksamhet, privata alternativ eller brukarkooperativ.

Föredrar du att ansöka skriftligt om din insats, så klicka på länken för att ladda ner blankett.

Nynäshamns kommuns assistens utförs av företaget Omsorgshuset.

 • För att få rätt till insatsen måste du tillhöra någon av följande tre personkretsar:
  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Ansök om personlig assistans - e-tjänst eller blankett

Logga in med hjälp av BankID eller Freja eID+. Där kan du ansöka om insats, följa ditt ärende, ta del av dina beslut och läsa dina pågående genomförandeplaner. Tjänsten når du via dator, surfplatta eller mobil och finns tillgänglig dygnet runt. Du kan välja att få meddelande via sms eller e-post när det finns ny information för dig att ta del av. Om du redan har ett påbörjat ärende så kan du inte se det i medborgartjänsten.

Vill du att någon företräder dig så behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombud Pdf, 163.9 kB..

Ska du registrera dig som vårdnadshavare för att använda tjänsten, fyll i blankett för vårdnadshavare Pdf, 167.4 kB..

Föredrar du att ansöka skriftligt om din insats, så klicka på länken för att ladda ner blankett.

Så går det till

 1. Lämna in en ansökan.

 2. Träffa en handläggare. Handläggaren tar emot din ansökan och tar sedan kontakt med dig och kommer överens om en tid för ett hembesök. Vid besöket går ni tillsammans igenom vilka behov av stöd och hjälp som du har och hur du bäst ska få detta tillgodosett. Vid mötet kommer handläggaren vilja ha en skriftlig utredning från till exempel läkare, psykolog eller liknande.

 3. Du får ett beslut. Handläggaren gör en utredning som ligger till grund för beslutet om vilket stöd och hjälp du får. Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras.

 4. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga Pdf, 92.6 kB.. Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Socialförvaltningen på Nynäshamns kommun och lämnas in inom tre veckor från det att du fått beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi på Nynäshamns kommun kan hjälpa dig med överklagandet om du vill.

LSS-handläggare
08-520 680 00

Marie Tyglare
gruppchef LSS
08-520 689 45
bestallaravdelningen@nynashamn.se

Personligt ombud är ett stöd för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och är över 18 år.

Personligt ombud hjälper dig att kartlägga och formulera dina behov och stötta dig i kontakter med olika myndigheter så som socialtjänsten, sjukvården, Försäkringskassan med flera. Det kan till exempel gälla frågor om ekonomi, vård, boende eller sysselsättning.

Målet är att du ska få ökad självständighet och en högre livskvalitet. Stödet är frivilligt och kostar ingenting. När du hört av dig till oss bokar vi en tid för att träffas. Om du vill kan du ta med dig någon som stöd. Tillsammans kommer vi överens om vad vi ska göra.

Personligt ombud skriver inga journaler och vi har tystnadsplikt.

Cecilia Helmfrid
personligt ombud
08-520 684 09
cecilia.helmfrid@nynashamn.se

Det finns olika insatser för personer med funktionsnedsättning. Det kan vara personer med funktionsnedsättningen som behöver miljöombyte. Det kan också vara anhöriga som behöver avlastning.

Du kan söka om kontaktperson enligt både Socialtjänstlagen eller LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Ledsagare söker du enligt LSS. För att söka enligt LSS måste tillhöra någon av följande tre personkretsar för att ansöka:

 • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Ledsagning

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till ledsagning om du har svårt att självständigt ta dig till olika aktiviteter, läkarbesök med mera.

Kontaktperson

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till en kontaktperson om du är isolerad eller riskerar att bli isolerad. En kontaktperson är en stödkompis och medmänniska som du kan umgås med på dina villkor.

Ansök om ledsagare/kontaktperson - e-tjänst eller blankett

Logga in med hjälp av BankID eller Freja eID+. Där kan du ansöka om insats, följa ditt ärende, ta del av dina beslut och läsa dina pågående genomförandeplaner. Tjänsten når du via dator, surfplatta eller mobil och finns tillgänglig dygnet runt. Du kan välja att få meddelande via sms eller e-post när det finns ny information för dig att ta del av. Om du redan har ett påbörjat ärende så kan du inte se det i medborgartjänsten.

Vill du att någon företräder dig så behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombud Pdf, 163.9 kB..

Ska du registrera dig som vårdnadshavare för att använda tjänsten, fyll i blankett för vårdnadshavare Pdf, 167.4 kB..

Föredrar du att ansöka skriftligt istället, så klicka på länken för att ladda ner blankett.

Så går det till

1. Lämna in en ansökan.

2. Handläggaren tar emot din ansökan och tar sedan kontakt med dig och kommer överens om en tid för ett möte. Under mötet går ni tillsammans igenom vilka behov av stöd och hjälp som du har och hur du bäst ska få detta tillgodosett. Vid mötet kommer handläggaren vilja ha en skriftlig utredning från till exempel läkare, psykolog eller liknande.

3. Du får ett beslut. Handläggaren gör en utredning som ligger till grund för beslutet om vilket stöd och hjälp du får. Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras.

4. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga Pdf, 92.6 kB.. Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Socialförvaltningen på Nynäshamns kommun och lämnas in inom tre veckor från det att du fått beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi på Nynäshamns kommun kan hjälpa dig med överklagandet om du vill.

LSS-handläggare
08-520 680 00

Marie Tyglare
gruppchef LSS
08-520 689 45
bestallaravdelningen@nynashamn.se

Det finns olika insatser för personer med funktionsnedsättning. Det kan vara personer med funktionsnedsättningen som behöver miljöombyte. Det kan också vara anhöriga som behöver avlastning.

Du kan söka om dessa insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). För att ha rätt till insatserna måste du tillhöra någon av följande tre personkretsar:

 • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Avlösarservice

Avlösarservice är en avlastning för dig som vårdar en person med en funktionsnedsättning i hemmet.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är till för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Korttidsvistelsen innebär att du tillfälligt vistas på ett korttidshem, hos en stödfamilj eller i lägerverksamhet.

Det kan finnas olika anledningar till korttidsvistelse. Det kan till exempel vara personen själv som behöver byta miljö och umgås med andra personer i liknande situation. Det kan också vara familjen som behöver avlastning under en tid.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Korttidstillsyn är en LSS-insats som kan beviljas barn och unga över 12 år som inte klarar sig själva före och/eller efter skoldagen under studiedagar och skollov. Under korttidstillsynen kommer barnet oftast få vara i skolans ordinarie fritidshem.

Ansök om avlösare/korttidsvistelse/korttidstillsyn - e-tjänst eller blankett

Logga in med hjälp av BankID eller Freja eID+. Där kan du ansöka om insats, följa ditt ärende, ta del av dina beslut och läsa dina pågående genomförandeplaner. Tjänsten når du via dator, surfplatta eller mobil och finns tillgänglig dygnet runt. Du kan välja att få meddelande via sms eller e-post när det finns ny information för dig att ta del av. Om du redan har ett påbörjat ärende så kan du inte se det i medborgartjänsten.

Vill du att någon företräder dig så behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombud Pdf, 163.9 kB..

Ska du registrera dig som vårdnadshavare för att använda tjänsten, fyll i blankett för vårdnadshavare Pdf, 167.4 kB..

Föredrar du att ansöka skriftligt istället, så klicka på länken för att ladda ner blankett.

Så går det till

1. Lämna in en ansökan.

2. Handläggaren tar emot din ansökan och tar sedan kontakt med dig och kommer överens om en tid för ett möte. Under mötet går ni tillsammans igenom vilka behov av stöd och hjälp som du har och hur du bäst ska få detta tillgodosett. Vid mötet kommer handläggaren vilja ha en skriftlig utredning från till exempel läkare, psykolog eller liknande.

3. Du får ett beslut. Handläggaren gör en utredning som ligger till grund för beslutet om vilket stöd och hjälp du får. Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras.

4. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga Pdf, 92.6 kB.. Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Socialförvaltningen på Nynäshamns kommun och lämnas in inom tre veckor från det att du fått beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi på Nynäshamns kommun kan hjälpa dig med överklagandet om du vill.

LSS-handläggare
08-520 680 00

Marie Tyglare
gruppchef LSS
08-520 689 45
bestallaravdelningen@nynashamn.se

Äldre- och funktionshinderlots är en frivillig och kostnadsfri insats som finns tillgänglig för dig som är äldre och/eller lever med en funktionsnedsättning.

Hos äldre- och funktionshinderlotsen kan du prata om din situation, få stöd och lotsning till rätt instanser inom kommunal verksamhet. Du kan även få tips och vägledning vart du kan vända dig om du har behov av andra aktörer som till exempel hälso- och sjukvård eller frivilligorganisationer.

Jenny Sahlin
äldre- och funktionshinderlots
08-520 689 01
bestallaravdelningen@nynashamn.se

Susanne Vikander
anhörigsamordnare
08-520 688 79
bestallaravdelningen@nynashamn.se

Du som har svårt att resa med allmänna färdmedel, till exempel buss, tåg och tunnelbana, kan få resa med färdtjänst eller riksfärdtjänst. Servicen finns för dig som till exempel inte ser, har svårt att röra dig eller inte kan resa ensam utan ledsagare. Det är Region Stockholm som beslutar om färdtjänst men det är kommunen som utreder behovet. Just nu har de långa handläggningstider.

Trafiknämnden ansvarar

Trafiknämnden ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken i Stockholms län och för färdtjänsten, som räknas till den särskilda kollektivtrafiken. Färdtjänstfrågorna hanteras av färdtjänststutskottet under trafiknämnden.

Ansök om färdtjänst

För att få färdtjänst måste ditt funktionshinder vara bestående - minst tre månader eller längre. Du måste också vara folkbokförd i Stockholms län.

Så går det till

 1. Be din läkare om ett läkarintyg. Läkarintyget får inte vara äldre än tre månader.
 2. Ladda ned ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna. Har du inte möjlighet att skriva ut eller fylla i blanketten från dator kan du ringa eller mejla Kontaktcenter och be om ansökningsblankett. Du får då ansökningsblanketten på posten.
 3. Tillsammans med ansökningsblanketten ska du skicka med ett foto i mindre storlek på dig själv, gärna ett passfoto. Fäst fotot med ett gem på ansökningsblanketten. Fotografiet ska vara i färg och får inte vara äldre än sex år.
 4. Skicka in ansökningsblankett till oss på Kontaktcenter. Bifoga läkarintyget och fotot.
 5. När vi har fått alla handlingar från dig skickar vi en kallelse för tidsbokning. Du får då vid bokad tid komma till kommunens Kontaktcenter och träffa en färdtjänsthandläggare.
 6. Du får sedan ett beslut. Svaret på din ansökan om färdtjänst får du i ett beslut från trafiknämnden. Inom fjorton dagar efter beslut skickas ditt färdtjänstkort till dig.

Avgift för färdtjänst

Avgiften beslutas av Region Stockholm, inte kommunen. Avgiften betalas för varje påbörjad 30-kilometersträcka. För färdtjänst gäller ett högkostnadsskydd, vilket innebär att den högsta avgiften som du får betala är motsvarande kostnaden för ett månadskort i kollektivtrafiken.

Behöver du ändra ditt nuvarande färdtjänsttillstånd så finns det en blankett hos Region Stockholm du enkelt kan fylla i.

Ansök om riksfärdtjänst

Om du vill resa inom Sverige men utanför Stockholms län, ansöker du om riksfärdtjänst hos oss på kommunen. Du måste lämna in din ansökan minst tre veckor innan du planerar att resa. Vid storhelger och under sommaren vill vi ha din ansökan minst sex veckor innan.

Så går det till

 1. Skicka in ifylld ansökningsblankett.
 2. En handläggare utreder ditt behov av riksfärdtjänst.
 3. Kommunen fattar ett beslut.

Avgift

Egenavgiften är fastställd av staten och beräknas efter antal kilometer. Avgiften motsvarar ungefär normala reskostnader med kollektivtrafiken.

Närtrafiken

Närtrafiken är speciellt anpassad för dig som är äldre eller har svårt att röra dig, men alla som har en SL-biljett får åka med. Närtrafiken är tänkt som ett alternativ till traditionell färdtjänst. I Nynäshamn behöver du alltid förbeställa närtrafiklinjen minst 30 minuter före avgångstid på telefon 08-720 80 10. Närtrafiken drivs av Region Stockholm och SL. Läs mer på SLs webbplats och på Färdtjänstens webbplats.
Närtrafikens tidtabell.

Sjukresor

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel läkare, fysioterapeut, tandläkare eller kurator. Det är din vårdgivare som beslutar om du är berättigad till sjukresa. Om du har rätt till färdtjänst har du automatiskt rätt till sjukresa. Läs mer om sjukresor hos 1177.se Vårdguiden. Sjukresor sköts av Region Stockholm.

Färdtjänst
08-520 680 00

Riksfärdtjänst
Marie Hortlund
08-520 680 38
bestallaravdelningen@nynashamn.se

Telefontider riksfärdtjänst
måndag-torsdag 9-10
torsdag även 16-17

Parkeringstillståndet ska underlätta för dig att parkera närmare ditt färdmål. Du ansöker om parkeringstillstånd via vår e-tjänst:

Om du saknar e-legitimation/bank-ID kan du göra ansökan via vanlig blankett.

Vi handlägger ärendet när du inkommit med en ansökan och ett läkarintyg. Vi behöver också fotobilagan med ett välliknande passfoto eller liknande, och din namnteckning. Om du haft parkeringstillstånd tidigare behövs inte ett nytt foto om fotot på parkeringskortet fortfarande är välliknande. I vissa fall behövs inte heller något nytt läkarintyg. Handläggningstiden och tillverkning av parkeringskortet tar i normala fall cirka tre veckor.

Om parkeringstillståndet

Parkeringstillståndet ska underlätta för dig som är rörelsehindrad att parkera närmare ditt färdmål. Tillståndet ger dig rätt att parkera på reserverade platser och i vissa fall där parkering annars är förbjuden. Det ger också rätt att i vissa fall parkera längre än föreskrivna parkeringsregler.

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren. Missbruk av tillståndet kan medföra att det återkallas. Du som inte kör bil själv får parkeringstillstånd endast om du har särskilda skäl.

Lena Helin
trafiktekniker
08-520 683 22
lena.helin@nynashamn.se

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: