Ansök om stöd eller insats från kommunen

På den här sidan hittar du information om hur du ansöker om stöd eller insatser från Nynäshamns kommun. Enklast är att ansöka med vår e-tjänst. Du behöver ha tillgång till ett bank-id. Har du inget bank-id kan du ansöka med någon av blanketterna längst ned på sidan.

Vill du att någon företräder dig i e-tjänsten? Då behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombud Pdf, 163.9 kB..

Så går det till

  1. Du ansöker genom att klicka på knappen "Ansök med vår e-tjänst" ovan. Du loggar då in på e-tjänsten med hjälp av BankID eller Freja eID+ från en dator, surfplatta eller mobil. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.
  2. Välj vilken insats du vill ansöka om.
  3. Fyll i de uppgifter om dig som efterfrågas och skicka in.
  4. Välj om du vill få ett sms eller e-post när det finns ny information i ditt ärende att ta del av.
  5. I E-tjänsten kan du följa ditt ärende, ta del av dina beslut och läsa dina pågående genomförandeplaner.
  6. En biståndshandläggare kontaktar dig och bokar tid för ett möte. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän. Syftet med mötet är att handläggaren ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut.
  7. Biståndshandläggaren gör en utredning av ditt behov. Handläggningstiden är cirka tre veckor.
  8. Du får ett beslut. Beslutet skickas hem till dig tillsammans med utredningen. Om du inte talar svenska kan du få beslutet översatt. Är du synskadad kan du få beslutet inläst på band.
  9. När du har fått ett biståndsbeslut är det dags för dig att välja utförare. Det gör du genom att meddela ditt val till din biståndshandläggare. Om du inte vill välja får du en utförare enligt vår turordningslista. Om du inte är nöjd med din utförare kan du enkelt byta.
  10. Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga Pdf, 92.6 kB.. Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till oss på Nynäshamns kommun. Skicka in din överklagan inom tre veckor efter att du har fått beslutet. Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du vill, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi hjälper dig med överklagandet om du vill.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: