Sök

Försörjningsstöd

Du som inte kan försörja dig eller din familj har rätt att ansöka om försörjningsstöd. Målet är att försörjningsstödet ska vara tillfälligt och att du blir självförsörjande så fort som möjligt.

Innan du ansöker

 • Kan du arbeta ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och ansökt om A-kassa eller Alfa-kassa.
 • Om du är sjukskriven ska du kolla om du har rätt till sjukpenning hos Försäkringskassan.
 • Är du gift eller sambo är ni skyldiga att försörja varandra.
 • Är du under 18 år eller går på gymnasiet ska dina föräldrar försörja dig.
 • Du måste först söka alla andra bidrag, till exempel bostadsbidrag och underhållsstöd.
 • Äger du en bostad eller en bil kan det räknas som tillgångar som du måste sälja.
 • Alla insättningar, även swish, på ditt bankkonto räknas som inkomst.

Ansök för första gången

Du som vill ansöka om försörjningsstöd för första gången börjar med att ringa till oss på Mottagning för försörjningsstöd. Här får du prata med en handläggare och vid behov bokar ni en tid. Efter samtalet skickar vi en ansökningsblankett som du ska fylla i.

På blanketten framgår vilka handlingar som du behöver skicka med. Exempel på handlingar är kontoutdrag tre månader tillbaka, hyresavtal, elräkning, fackliga avgifter, kostnader för barnomsorg eller kostnader för mediciner.

Din ansökan kan du lämna in till kommunens Kontaktcenter, eller skicka till:

Mottagningen för försörjningsstöd
Socialförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn

Om något saknas i din ansökan skickar vi ett brev till dig. Där får du veta vad som saknas och när det senast behöver komma till oss. När din ansökan är komplett är handläggningstiden upp till tio arbetsdagar. Det är därför viktigt att du lämnar in alla uppgifter på en gång och att du kontaktar oss i god tid.

Om du beviljas försörjningsstöd

Om du beviljas försörjningsstöd får du ett skriftligt beslut. Pengarna sätts in på ditt konto efter 2-3 bankdagar. Du kallas därefter till ett möte för att göra upp en planering om vilka insatser som du behöver för att du ska bli självförsörjande. Den handläggare som du gör upp din planering med kommer följa dig under din tid på försörjningsstöd.

Om du inte blir beviljad försörjningsstöd

Om du inte beviljas försörjningsstöd har du rätt att få ett skriftligt beslut som går att överklaga. Pdf, 92.6 kB.

Vill du inte använda blanketten går det bra att skriva en egen överklagan med samma innehåll. Skicka din överklagan till handläggaren som fattade beslutet. Handläggaren gör då en förnyad bedömning av ditt behov. Du måste överklaga inom tre veckor från beslutsdatum. Om handläggaren inte ändrar beslutet skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten som också prövar ditt ärende. Det gäller även om handläggaren bara devis ändrar ditt beslut.

Vi kan hjälpa dig att överklaga om du vill.

Ansök varje månad

Du som redan har beviljats försörjningsstöd ansöker sedan varje månad. Du kan ansöka från och med mitten till och med den sista dagen i månaden. Om din ansökan inkommer efter månadsskiftet drar vi av på ditt försörjningsstöd.

Tillsammans med ansökningsblanketten ska du lämna in kontoutdrag, kvitto på betald hyra och el, kopia på ny elfaktura samt specifikation på inkomster och andra utgifter. Även andra papper kan behöva lämnas in - beroende på vad du och din handläggare har kommit överens om.

Varje månad stämmer handläggaren dessutom av att du följer din planering. För att ha rätt till försörjningsstöd måste du följa den planering som du har gjort tillsammans med din handläggare.

Det tar cirka 10 arbetsdagar

Du får räkna med en handläggningstid upp till 10 arbetsdagar från det att en komplett ansökan har kommit till oss på kommunen. Därefter skickas en beräkning med information om vilket belopp du får och vilket datum pengarna betalas ut. Om något saknas i din ansökan skickar vi ett brev till dig. Där får du veta vad som saknas och när det senast behöver komma till oss.

Kom ihåg att...

 • Om det inte finns tillgångar i hushållet ska rutan "inga tillgångar" kryssas i.
 • Om ni är två vuxna personer i hushållet ska båda skriva under ansökan.
 • En sent inkommen ansökan kan medföra avdrag.
 • Om du inte får din ansökan beviljad har du rätt att överklaga beslutet. Pdf, 92.6 kB.

Ansökan utöver försörjningsstödet

Du kan även ansöka om andra behov som du har utöver din månadsansökan, till exempel för saker till hemmet eller tandvård. När du har lämnat in din ansökan kommer en enskild prövning att göras. Om du ansöker om något till hemmet så är det troligt att din handläggare gör ett hembesök. Du kan ansöka utöver försörjningsstödet både skriftligt och muntligt.

Kontakt

Mottagningen för försörjningsstöd

08-520 689 00

mottagningforsorjningsstod@nynashamn.se

 

Löpande försörjningsstöd

08-520 680 00 (växel)

Telefontider

måndag, tisdag, fredag 9-10

torsdag 15-16

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?