Försörjningsstöd

Du som inte kan försörja dig eller din familj har kan ansöka om försörjningsstöd. Målet är att försörjningsstödet ska vara tillfälligt och att du blir självförsörjande så fort som möjligt.

Du har i första hand ett eget ansvar att reda upp din ekonomiska situation. Ekonomiskt bistånd fungerar endast som en yttersta hjälp för dig som har tillfälliga ekonomiska problem.

Vem får söka försörjningsstöd?

Om dina inkomster inte räcker för att täcka din eller din familjs grundläggande behov och du bor eller vistas i Nynäshamns kommun har du rätt att ansöka om försörjningsstöd från kommunen. Hushållets gemensamma inkomster och tillgångar påverkar hur mycket du kan få i försörjningsstöd.

På Socialstytrelsens webbplats kan du göra en provberäkning för att se om du kan ha rätt till försörjningsstöd. Provberäkningen är bara en vägledning. Kommunen gör alltid en individuell bedömning och du kan alltid göra en ansökan.

Sök först andra ersättningar du kan ha rätt till

 • Kan du arbeta ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och ansökt om A-kassa eller Alfa-kassa.
 • Om du är sjukskriven ska du kontrollera om du har rätt till sjukpenning hos Försäkringskassan.
 • Ersättning från Försäkringskassan, till exempel barnbidrag och flerbarnstillägg, bostadsbidrag, eventuella sparade föräldrapenningdagar, sjukpenning, aktivitetsstöd och underhållsstöd.
 • Studiemedel från CSN.

Tänk också på att

 • Är du gift eller sambo är ni skyldiga att försörja varandra.
 • Är du under 18 år eller går på gymnasiet ska dina föräldrar försörja dig.
 • Äger du en bostad eller en bil kan det räknas som tillgångar som du måste sälja.
 • Alla insättningar, även Swish, på ditt bankkonto, räknas som inkomst.

Så går det till

 1. Du som tidigare inte ansökt om försörjningsstöd behöver ringa kommunens mottagning för försörjningsstöd, 08-520 689 00. Då får du prata med en handläggare och vid behov bokar ni en tid. Efter samtalet skickar vi en ansökningsblankett som du ska fylla i.
 2. På blankette ser du vilka handlingar som du behöver skicka med. Exempel på handlingar är kontoutdrag tre månader tillbaka, hyresavtal, elräkning, fackliga avgifter, kostnader för barnomsorg eller kostnader för mediciner.
 3. Din ansökan kan du lämna in till kommunens Kontaktcenter, eller skicka till:
  Mottagningen för försörjningsstöd
  Socialförvaltningen
  Nynäshamns kommun
  149 81 Nynäshamn

Om något saknas i din ansökan skickar vi ett brev till dig. Där får du veta vad som saknas och när det senast behöver komma till oss. När din ansökan är komplett är handläggningstiden upp till tio arbetsdagar. Det är därför viktigt att du lämnar in alla uppgifter på en gång och att du kontaktar oss i god tid.

Om du beviljas försörjningsstöd

Om du beviljas försörjningsstöd får du ett skriftligt beslut. Pengarna sätts in på ditt konto efter 2-3 bankdagar. Du kallas därefter till ett möte för att göra upp en planering om vilka insatser som du behöver för att du ska bli självförsörjande. Den handläggare som du gör upp din planering med kommer följa dig under din tid på försörjningsstöd.

Om du inte blir beviljad försörjningsstöd

Om du inte beviljas försörjningsstöd har du rätt att få ett skriftligt beslut som går att överklaga Pdf, 92.6 kB.. Vi kan hjälpa dig att överklaga om du vill.

Vill du inte använda blanketten går det bra att skriva en egen överklagan med samma innehåll. Skicka din överklagan till handläggaren som fattade beslutet. Handläggaren gör då en förnyad bedömning av ditt behov. Du måste överklaga inom tre veckor från dagen du fick del av beslutet. Om handläggaren inte ändrar beslutet skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten som också prövar ditt ärende. Det gäller även om handläggaren bara devis ändrar ditt beslut.

Du som redan har beviljats försörjningsstöd gör en återansökan om ekonomiskt bistånd med vår e-tjänst. För att kunna ansöka med e-tjänsten ska du uppfylla följande kriterier:

 • Ha ett fungerande Bank-ID alternativt Freja-ID
 • Vara folkbokförd i Nynäshamns kommun
 • Ha ett aktuellt ärende på försörjningsstödsenheten

I e-tjänsten kan du se:

 • Beslut och beslutsmeddelanden
 • Summan av det ekonomiska biståndet
 • Brev från handläggare, exempelvis kompletteringsbrev
 • Tidigare ansökningar
 • Vem som är ansvarig handläggare
 • Meddelanden från socialsekreterare

Har du frågor som rör ditt ärende kan du ta kontakt med din handläggare på telefon eller använda e-tjänsten. Om du inte kan använda e-tjänsten kan du ansöka med blankett. Pdf, 114.6 kB.

När ska du ansöka?

Du kan ansöka från och med mitten till och med den sista dagen i månaden. Se de ansökningstider som gäller. Om din ansökan inkommer efter månadsskiftet drar vi av på ditt försörjningsstöd.

Underlag att skicka in

Tillsammans med din ansökan ska du bifoga kontoutdrag, kvitto på betald hyra och el, kopia på ny elfaktura samt specifikation på inkomster och andra utgifter. Även andra dokument kan behöva lämnas in - beroende på vad du och din handläggare har kommit överens om.

Pengar sätts in efter tio dagar

Du får räkna med en handläggningstid på upp till tio arbetsdagar från det att en komplett ansökan har kommit till oss på kommunen. Därefter skickas en beräkning med information om vilket belopp du får och vilket datum pengarna betalas ut. Om något saknas i din ansökan skickar vi ett brev till dig. Där får du veta vad som saknas och när det senast behöver komma till oss.

Handläggare stämmer av

Varje månad stämmer handläggaren av att du följer din planering. För att ha rätt till försörjningsstöd måste du följa den planering som du har gjort tillsammans med din handläggare.

Kom ihåg att...

 • Om det inte finns tillgångar i hushållet ska rutan "inga tillgångar" kryssas i.
 • Om ni är två vuxna personer i hushållet ska båda skriva under ansökan.
 • En sent inkommen ansökan kan medföra avdrag.
 • Om du inte får din ansökan beviljad har du rätt att överklaga beslutet. Pdf, 92.6 kB.

Ansökan utöver försörjningsstödet

Du kan även ansöka om andra behov som du har utöver din månadsansökan, till exempel för saker till hemmet eller tandvård. När du har lämnat in din ansökan kommer en enskild prövning att göras. Om du ansöker om något till hemmet så är det troligt att din handläggare gör ett hembesök. Du kan ansöka utöver försörjningsstödet både skriftligt och muntligt.

Ansökningstider för försörjningsstöd (ej nybesök)

Du måste lämna in din ansökan månaden innan försörjningsstödet betalas ut.
Följande tider gäller för 2024:

December 2023 (inför januari)
måndag 11 december – fredag 15 december
utbetalas tidigast 22 december

Januari (inför februari)
måndag 15 januari – fredag 19 januari
utbetalas tidigast 26 januari

Februari (inför mars)
torsdag 15 februari – onsdag 21 februari
utbetalas tidigast 27 februari

Mars (inför april)
fredag 15 mars – torsdag 21 mars
utbetalas tidigast 27 mars

April (inför maj)
måndag 15 april– fredag 19 april
utbetalas tidigast 26 april

Maj (inför juni)
onsdag 15 maj– tisdag 21 maj
utbetalas tidigast 27 maj

Juni (inför juli)
fredag 14 juni – torsdag 20 juni
utbetalas tidigast 27 juni

Juli (inför augusti)
måndag 15 juli – fredag 19 juli
utbetalas tidigast 26 juli

Augusti (inför september)
torsdag 15 augusti – onsdag 21 augusti
utbetalas tidigast 27 augusti

September (inför oktober)
måndag 16 september – fredag 20 september
utbetalas tidigast 27 september

Oktober (inför november)
tisdag 15 oktober – måndag 21 oktober
utbetalas tidigast 28 oktober

November (inför december)
fredag 15 november – torsdag 21 november
utbetalas tidigast 27 november

December (inför januari 2025)
måndag 9 december – fredag 13 december
utbetalas tidigast 23 december

Kontakt

Mottagningen för försörjningsstöd

08-520 689 00

IFO.EKB@nynashamn.se

 

Löpande försörjningsstöd

08-520 680 00 (växel)

Telefontider

Ordinarie telefontider:
måndag, tisdag, fredag 9-10

torsdag 14-15

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: