Tillbyggnad, över 15 kvadratmeter

När du vill göra en tillbyggnad på över 15 kvadratmeter bruttoarea till ett en- eller tvåbostadshus ska du söka bygglov. Du måste också invänta startbesked innan du får börja bygga.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: