Frågor och svar från Maria Gard Günster (C)

Här kan du se tidigare frågor som kommit in till Maria Gard Gunster och som hon har besvarat.

Fråga

Hej,

Apropå flygbladet om detta. Vore det inte bättre om Centern verkade för att bygget av Haningeleden startar snarast? Himmerfjärdsleden framstår som en fullständigt orealistiskt framtidsutopi.

Med vänliga hälsningar,
George Bolcsfoldi

Svar

Hej!

Tack för din fråga.

Haningeleden/ tvärförbindelse Södertörn är en viktig knutpunkt.

Vilket vi ser är viktigt att den blir av. Lika viktigt är det också för oss Centerpartister i Nynäshamn att det görs något åt väg 225 som redan idag har stor belastning. Lastbilar som transporterar gods m.m. väljer den närmaste vägen och det är väg 225.

Där av så anser vi att Himmerfjärdsleden är inte orealistisk. Vi vet att vi har stöd av många företagare, boenden i Nynäshamns kommun och andra politiska partier m.m.

Att det kommer ta tid med att förverkliga Himmerfjärdsleden vet vi om.

Maria Gard Günster (C)
kommunalråd, ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Nynäshamns kommun

Fråga

Hej Maria,
I somras gick jag och mina två söner Fjärilsstigen runt kalkbrottet i Stora Vika. Vi reflekterade över att kalkbrottet var avstängt och att det råder badförbud. Jag tänkte fråga om du vet varför det är avstängt för allmänheten.

Jag har varit på flera dagbrott runt Sverige som blivit populära badplatser och skulle gärna se att kalkbrottet i Stora vika kunde öppnas för bad.

Joakim

Svar

Hej Joakim!

Tack för din förfrågan.

Varför de har stängt kalkbrottet för allmänheten vet jag inte. Det jag vet är att kalkbrottet ägs inte av Nynäshamns kommun utan det är ett företag som äger det.

Om jag inte kommer ihåg fel så vill de i kalkbrottet ha en form av verksamhet. Denna verksamhet har kommunen försökt motsätta sig.

Hälsningar

Maria Gard Günster (C)
Centerpartiet
Nynäshamns kommun

Fråga

Varför heter det Nynäshamn?

PL

Svar

Hej PL!

Din fråga var inte lätt. Jag har googlat och fått fram information. Jag misstänkte att namnet Nynäshamn hade någon form av anknytning med Nynäs gods. Vilket det visade sig stämma. Detta har jag fått fram: Namnet Nynäshamn kommer från Nynäs gods och är känt sedan 1644. Fram till slutet av 1800-talet var Nynäshamn ett mindre fiskeläge, där cirka 100 personer bodde år 1899. 1892 köpte Hjalmar Sjögren Nynäs gods och under de nästkommande åren var han en drivande kraft till att järnvägen till Stockholm, Nynäsbanan, byggdes och att Nynäshamn blev en hamn- och industristad. Redan 1850 fanns tankar på att etablera Nynäshamn som en uthamn till Stockholm, men först cirka 50 år senare blev tankarna verklighet.

1898 bildades järnvägsbolaget, Stockholm-Nynäshamn Järnväg AB och 1901 var Nynäsbanan färdig att invigas. Året efter inleddes reguljär trafik till Gotland.

I början av 1900-talet gjordes försök att etablera Nynäshamn som badort Nynäs havsbad med kasino, badhotell och badhus byggdes och flera sommarhus anlades. Nynäshamn var värd för seglingstävlingarna när Stockholm arrangerade de olympiska
sommarspelen 1912. Badhusrörelsen gick dock i konkurs 1917 och
badhuset brann på 1930-talet.

Utvecklingen av hamnen i Nynäshamn som industriort gick dock bättre. År 1913 flyttade Kungl. Telegrafverket, sedermera Televerket, sina verkstäder från Stockholm till Nynäshamn. Nynäshamns Posten grundades år 1925 och är fortfarande ortens ledande tidning. År 1928 etablerade Axel Ax:son Johnson med hjälp av Charles Almqvist ett raffinaderi på orten och år 1930 grundades bolaget Nynäs Petroleum.

Befolkningen växte snabbt, år 1902 bodde här 400 personer, år 1906 bodde här 1 155 personer, år 1912 bodde här 2 141 personer, år 1916 bodde här 3 158 personer och år 1920 bodde här 3 672 personer.

Administrativa tillhörigheter

Nynäshamn var belägen i Ösmo socken och ingick efter kommunreformen 1862 i Ösmo landskommun. Nynäshamns köping bildades 1911 genom en utbrytning ur landskommunen. Köpingen ombildades 1946 till Nynäshamns stad som i sin tur uppgick i Nynäshamns kommun med Nynäshamn som centralort 1971.

I kyrkligt hänseende hörde Nynäshamns före 1947 till Ösmo församling och därefter till Nynäshamns församling.

Orten ingick i Sotholms tingslag till 1930, därefter i Södertörns domsagas tingslag till 1971, därefter i Svartlösa domsaga till 1974, därefter i Handens domsaga till 2007 och orten ingår sedan 2007 i Södertörns domsaga.

Källa https://sv.wikipedia.org/wiki/Nyn%C3%A4shamn

Hälsningar

Maria Gard Günster (C)
Centerpartiet
Nynäshamns kommun

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: