Sök

Snö och halka

Kommunen ansvarar för snöröjningen i Nynäshamns och Ösmo tätorter. Vi börjar alltid med de mest trafikerade vägarna. På våren sopar vi gatorna fria från sand.

Jour snöröjning, vid akuta ärenden utanför arbetstid: 076-125 89 23

Snöröjning

Nynäshamns kommun ansvarar för snöröjning och sandning i Nynäshamns och Ösmo tätorter. Övriga gator och gång- och cykelvägar snöröjs av Trafikverket eller andra väghållare.

Vi börjar med de mest trafikerade gatorna som bussgator, gator i centrum och vid tågstationer. Därefter plogar vi från centrum mot ytterområdena.

Gång- och cykelvägar plogas av en lite mindre traktor. Därför plogar vi inte gång- och cykelvägar och bilvägar samtidigt.

Vi forslar bara bort snön när den hindrar framkomligheten eftersom det tar lång tid och är resurskrävande att forsla bort snö.

Anmäl problem med snöröjningen

Du kan anmäla problem med snöröjningen till kommunens felanmälan. Det gäller också om din egendom har skadats av snöröjningen.

Anmäl farliga istappar eller taksnö

Farliga istappar eller taksnö ska du rapportera till fastighetsägaren som ansvarar för att ta bort den. Om det är kommunen som är fastighetsägare så gör du en felanmälan till kommunen.

Sandsopning

Just nu finsopar vi alla gång- och cykelvägar, efter det sopar vi runt fastigheter och sist ut är alla bilvägar. Vi kommer också att vattna för att minska dammet.

Hjälp oss förbättra framkomligheten och säkerheten

Du som boende i Nynäshamns kommun kan underlätta för snöröjarna och bidra till framkomlighet och säkerhet under den mörka årstiden.

Det kan du göra för att öka säkerheten

 • Anpassa din utrustning för vintern. Oavsett om du går, cyklar eller åker bil är det viktigt att ha rätt utrustning för vädret och väglaget. Du bör exempelvis byta till vinterdäck på din cykel eller bil när det blir vinterväglag. Som gående kan du använda broddar eller halkskydd.
 • Använd reflexer och lampor så att dina medtrafikanter ser dig!
 • Planera din resa och anpassa ditt körsätt. Halka och dålig sikt gör det extra viktigt att vara uppmärksam i trafiken. Ta det försiktigt i snön, oavsett om du går, cyklar eller kör bil

Det kan du göra för att snöröjningen ska ta sig fram

 • Respektera parkeringsreglerna.
 • Ställ undan din cykel om du inte planerar att cykla i vinter. Fastlåsta cyklar som lämnas på gång- eller cykelbanor hindrar snöröjningen.
 • Ta bort föremål från trottoarer som är i vägen för snöröjning, exempelvis byggsäckar.

Det gäller för dig som är som fastighetsägare

 • Snöröj och sanda vid din fastighet. Vi har tyvärr inte möjlighet att ploga bort vallen framför infarter till privata fastigheter, utan du måste själv skotta bort den.
 • Tänk på att snöröja och sanda fram till din sopbehållare så att sophämtarna kommer fram.
 • Genom att flytta snön mot körbanan efter att den skottats ner från taken förbättrar du framkomligheten för gående, cyklister och rullstolsburna.
 • Klipp buskar, träd och häckar som växer ut över gatan. Den fria höjden över gångbanan ska vara minst 2,5 meter, över cykelväg 3,2 meter och över körbana 4,6 meter.
 • Märk ut låga staket, buskar och brevlådor med käppar.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?