Politiker klipper band framför  den nybyggda förskolan

Invigningen av Gläntans förskola var en av de saker som hände under 2023.

Årsredovisning

I kommunens årsredovisning följs kommunens ekonomiska resultat och budget upp. Här beskrivs också hur kommunen följer de gemensamma målen, vad som har hänt under året och vilka större investeringar och satsningar kommunen har gjort. I årsredovisningen redovisas också resultateten för de kommunala bolagen.

Kontakt

Dan Olén

ekonomichef
08-520 684 17
dan.olen@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: