Årsredovisning

Varje år görs en årsredovisning för det gångna året. Där redovisas kommunens ekonomiska utfall och vad som genomförts under året.

Dokumentet innehåller en jämförelse mellan kommunfullmäktiges mål och måluppfyllelse inom respektive verksamhetsområde. En komplett uppföljning av mål och måluppfyllelse för varje nämnd återfinns i verksamheternas och nämndernas egna bokslut.

Årsredovisningen innehåller också en sammanställning av resultaten från de kommunala bolagen, och en koncernredovisning och kommunens redovisning. Årsredovisningen innehåller bland annat en beskrivning av hur befolkningen har förändrats samt hur utvecklingen av arbetsmarknaden och näringslivet har sett ut under året. Den beskriver även hur kommunens investeringar har sett ut. Du kan även ta del av driftredovisning för nämnder och styrelser, kommunens tillgångar och skulder, personalanalys och revisionsberättelse.

Kontakt

Dan Olén

ekonomichef
08-520 684 17
dan.olen@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: