Oro för en vuxen - orosanmälan

Om du är orolig att en vuxen person far illa på grund av missbruk, beroende, missär i hemmet eller våld i nära relation kan du göra en orosanmälan i vår e-tjänst.

Kontakta socialtjänsten

Är du orolig för att en person som är över 18 år far illa bör du genast kontakta socialtjänsten och berätta. En orosanmälan kan du göra på fyra olika sätt:

 1. Ringa till mottagningen för vuxen, 08-520 680 93
 2. Faxa din orosanmälan till 08-520 102 65
 3. Göra en orosanmälan genom vår e-tjänst.
  E-tjänsten gäller orosanmälan för personer som är över 18 år. Rör orosanmälan en äldre person, kontakta Kontaktcenter, kontaktcenter@nynashamn.se eller telefon 08-520 680 00 och be att få prata med en biståndshanläggare för äldreomsorg.
 4. Skicka din orosanmälan per brev till:
  Nynäshamns kommun
  Socialförvaltningen
  Myndighet IFO Vuxen
  Stadshusplatsen 1
  149 81 Nynäshamn

Du kan vara anonym

När du gör en anmälan kan du själv välja om du vill uppge ditt namn eller vara anonym. Om du anmäler i din yrkesroll kan du inte vara anonym enligt anmälningsplikten i socialtjänstlagen.

Larma 112

Tänk på att alltid larma räddningstjänsten om faran är akut.

Vad händer när jag har gjort en anmälan?

 • När socialtjänsten får in en anmälan tas kontakt med den person som anmälan gäller och det görs en bedömning om utredning ska inledas. En anmälan betyder inte att det automatiskt kommer inledas en utredning.
 • En vuxen kan själv välja om den vill ta emot stöd och hjälp eller inte. Det är enbart om personen har allvarliga missbruksproblem som det finns lagstöd för att göra en utredning mot personens vilja.
 • All personal arbetar under sekretess. Det är bara den som berörs av anmälan som har rätt att ta del av det som framkommer under en bedömning och eventuell utredning. Du som har gjort en anmälan har inte rätt till information om vad din anmälan har lett till. Om du fortfarande känner oro efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: