Frågor och svar från Christina Sönnergren (M)

Här kan du se tidigare frågor som kommit in till Christina Sönnergren (M) och som hon har svarat på.

Fråga

Hej Christina!
Jag undrar varför inte bord och stolar kan lämnas kvar på Balder alternativt köpas.

Varför inte stötta våra volontärer nu när de som bäst behöver det. Jag har svårt att förstå, att ni i kommunen inte verkar uppskatta vad volontärerna gör och har gjort för så många. Vore jag i era kläder skulle jag visa min tacksamhet och försöka hjälpa istället för att stjälpa. Många av Balders besökare skulle om inte dessa torsdagar fanns vara i behov av annan dagverksamhet inklusive resor till och från. Räkna på den kostnaden!
Som sagt, varför får inte stolar och bord stanna på Balder?
Tacksam för svar.

Stolar och bord

Hej och tack för ditt mejl.
Jag vet hur bra och uppskattat volontärernas arbete är och det har jag framfört till dem flera gånger. Min svärmor går dit väldigt ofta och jag känner flera seniorer som går dit varje vecka. Jag har i flera år haft träffar för personer med synnedsättning på Balder och träffade ganska ofta volontärerna i mitt arbete på Synskadades Riksförbund Stockholm och Gotlands län.

Enligt kommunal lagen kan vi inte bara skänka möbler till varken privatpersoner eller föreningar. Det vi kan göra är enligt den kommunal lagen är att sälja möblerna till marknadsmässigt pris. Men först och främst måste vi se ifall vi behöver möblerna själva i kommunens egen verksamhet innan vi kan sälja dem. Hur länge de kan stå kvar på Balder är jag osäker på eftersom kommunen ska flyttstäda lokalerna innan 30 mars.

Men jag har aldrig tvivlat att volontärerna tillsammans med medborgare, skulle lösa problemet med lokalen. Verksamheten kan säkert vara kvar(enligt Göran Bergander) och kommunen kan använda sina pengar till den verksamhet vi ska enligt lag, till exempel bygga ett till kommunalt Särskilt boende(SÄBO) i Nynäshamn, det första på 50 år.

Med vänlig hälsning

Christina Sönnergren (M)
Socialnämndens ordförande
Kommunalråd

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: