Barn- och ungdomsgrupper

Vi erbjuder olika typer av samtalsgrupper för barn och ungdomar. Vi har alltid tystnadsplikt och alla träffar är kostnadsfria.

”Mina föräldrar är skilda” är gruppverksamhet för barn 7-12 år som har separerade föräldrar. Vi träffas 10 tillfällen.

Att ha separerade föräldrar kan vara krångligt när man är barn och ibland kan det kännas ensamt och sorgligt. Det kan vara bra att träffa andra barn som har det likadant. I gruppen får barnen dela med sig av sina tankar och upplevelser i samband med föräldrars separation.

Under våra träffar kommer vi prata om känslor, olika slags familjer, att bo på två ställen, klara förändringar och att våga säga ifrån och berätta vad man vill. Metoden och materialet är utarbetat av BRIS, barnens rätt i samhället.

Frågor och kontakt

ifo.bou@nynashamn.se

Ljuspunkten är en samtalsgrupp för ungdomar i åldern 12-18 år som har någon i sin närhet som har eller har haft ett missbruk. Hos oss kan du få hjälp och träffa andra barn och ungdomar som är i en liknande situation. 

I gruppen pratar vi om hur det är att leva med missbruk i sin närhet. Du får också höra vad andra i samma situation har för erfarenheter. Ljuspunkten bygger på Ersta Vändpunktens program. Ljuspunkten startar grupper löpande, cirka en gång per termin.

Kontakt och intresseanmälan

ifo.bou@nynashamn.se

Trappan är en samtalsmodell för barn som har bevittnat eller upplevt våld hemma. Tillsammans med en samtalsledare bearbetar barnet det som har hänt. I samtalet får barnet prata om det som har hänt och fritt uttrycka sina känslor. Modellen har utvecklats på initiativ av Rädda Barnen.

Kontakt

För att ansöka om Trappansamtal för ditt barn, kontakta barn- och ungdomsenhetens mottagning via Kontaktcenter 08-520 680 00 eller mejla ifo.bou@nynashamn.se.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: