Ledamöter kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare som utses av kommunfullmäktige.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: