Frågor och svar från Antonella Pirrone (KD)

Här kan du se tidigare frågor som kommit in till Antonella Pirrone och som hon har besvarat.

Fråga

Då jag anser att det inte räcker med Enkäter och Trivselgruppen för att svälja de önskemål och klagomål som medborgarna har när de vistas på Aktivitetshuset Idun.

Konsekvensbeskrivning med uppföljning och analys identifierar möjliga förbättringar och åtgärder.

Kan ditt parti stödja detta?

LC

Svar

Hej LC och tack för din fråga.

Jag och flera andra politiker har fått denna fråga och nu svarar jag för mitt parti (KD) och mina allianskollegor (M, L och C).

Den frågan du ställer är dessvärre ingen politisk fråga men något som kan endast besvaras av de verksamhetsansvariga och med det menar jag enhetschefen och avdelningschefen.

Vi politiker har inte den insyn i verksamheten som förvaltningen har och, ännu viktigare, får vi inte detaljstyra verksamheterna.

Jag ber dig därför vända dig till enhetschefen Miriam Malm eller avdelningschefen Marianne Lundin Lagestam.

Vänligen,

Antonella Pirrone
gruppledare, kommunalråd

Fråga

Några besökare undrar om du tänker besöka Aktivitetshuset Idun så vi kan berätta vad som är bra och vad som är dåligt nu när vi inte ligger under Socialnämnden längre.

Besökare

Svar

Hej,

Stort tack för din fråga. Jag hade tänkt komma på besök och det blir säkert gjort antingen i slutet på juni eller i början på augusti.

Vänligen,

Antonella Pirrone
gruppledare, kommunalråd

Fråga

Vilken avdelning hos er tar beslut om Avstängning på besökare hos Aktivitetshuset Idun?

Svar

Hej och tack för frågan.

Beslut om avstängning av klienter/deltagare i Aktivitetshuset tas av avdelningschef på Arbetsmarknadsavdelningen i enlighet med delegationsordningen för Näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden. Det står på sida 24, punkt 8.3 som handlar om Aktivitetshuset ärendegrupp trygghet och studiero.

Vänligen,
Antonella Pirrone
Kommunalråd (KD), ordförande Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Fråga

Varför står det aktiveringspedagog på webbsidan under Aktivitetshuset Idun när Personalen har andra titlar?

Svar

Hej och tack för din viktiga fråga.

Du har uppmärksammat att på hemsidan står en felaktig titel. Jag har berättat det för förvaltningen som har kollat och rättat till felet. Rätt titel är ”Aktivitetsledare”. Just nu är det på agenda en process som innebär att titlarna kommer att ses över men rätt ska vara rätt och nu är den korrekta titeln på sin plats.

Ännu en gång tack.

Vänligen,
Antonella Pirrone
Kommunalråd (KD), ordförande Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Fråga

Gällande boendestödjaren.
Arbetstiderna är förlagda efter brukarnas behov och kan variera mellan dag och kvällstid, både vardagar och helger. Detta är något som gör klienterna irriterande och stressade. Dom tider som är uppsatta borde följas så att Boendestödjaren inte bara uteblir det är oacceptabelt. En del klienter säger upp insatsen med Boendestödjaren då det inte fungerar. En planering på två till fyra veckor med tidsschema borde väl inte vara problem eller?

Cat

Svar

Hej Cat och tack för din fråga.

Jag beklagar att jag tyvärr inte kan svara eftersom sedan januari 2023 är jag inte längre ordförande i socialnämnden och därmed har inte någon insyn i denna verksamhet.

Vi politiker är dessutom oftast inte insatta i detaljer och därför är mitt förslag att du vänder dig direkt till den ansvarige i verksamheten. Kontaktcenter kan säkert bistå dig på bästa sätt.

Vänligen,

Antonella Pirrone

gruppledare, kommunalråd

Fråga

Skulle Du vilja vara i nedan sits Lena Dafgård (SN) Det finns minst 8 hemlösa personer i kommunen o VAD GÖR Nynäshamns Kommun för dom Tak över huvudet-garanti Nynäshamns kommun har en tak över huvudet-garanti som innebär att hemlösa personer erbjuds nattlogi mellan 1 december till 31 mars. Garantin gäller för hemlösa personer.

Catherine

Svar

Hej,

Stort tack för ditt e-mail. Tak över huvudet-garanti är en fråga som vi kristdemokrater har drivit hårt även i oppositionen då skrev vi en motion till Kommunfullmäktige.

I kommunen erbjuds nattlogi mellan 1 december och 31 mars till hemlösa personer. Eftersom det har varit ovanligt kallt i år, finns det ett tillfälligt behov att förlänga garantitiden vilket har lett till att vi har förlängt Tak över huvud-garantin till och med den 30 april 2023.

Antonella Pirrone (KD)
gruppledare, kommunalråd

Fråga

Varför bygger inte kommunen några nya gruppbostäder, behovet är stort? I stället köps platser av privata utförare i andra delar av landet.

anhörig

Svar

Hej,

Stort tack för din viktiga och angelägna fråga.

Jag delar din undran och vill gärna hitta lösningar. Jag har nu bett förvaltningen att redogöra för mig läget och varför har det inte tidigare planerats för det och det handlar först och främst att det är svårt att prognostisera behovet av platser över tid, det saknas tydliga nyckeltal som kan användas vid planering för boende.

Dessutom tar det lång tid att planera och bygga boenden och i Nynäshamn har man inte tidigare inte sett behovet av platser eftersom underlaget i kommunen inte entydigt har visat att det finns ett behov som är tillräckligt stort för att motivera den ganska stora investeringen som ett nytt boende innebär. Det innebär att vi har löst det genom att i vissa fall erbjuda placeringar på andra leverantörer.

Det ska också sägas att vi har privata aktörer med verksamhet i Nynäshamn så vi har kunnat tillgodose kravet på boende inom den egna kommunen.

Vi har precis öppnat ett nytt serviceboende eftersom det var inom den kategorin insats som vi såg det största behovet för några år sedan.

Det som är viktigt är att nu kommer vi att arbeta på en långsiktig planering som vi tror kommer underlätta över tid och ge våra brukare de insatser som de har behov av.

Jag kan lova dig (och jag brukar inte lova för mycket och särskilt inte vad jag inte kan hålla) att jag bevakar frågan och kommer att begära att vi ger i uppdrag till Kommunstyrelsen att ta fram detaljplaner just för dessa typ boenden i anpassade områden i vår kommun.

Vänligen
Antonella Pirrone
kommunalråd (KD), ordförande socialnämnden
Gruppledare i kommunfullmäktige

Fråga

Jag Pia Linder bor i Sorunda.

När är det dags att säga upp avtalet för färdtjänsten, med berörda taxibolag som tyvärr har svårt att fullfölja sitt uppdrag.

Pia

Svar

Hej Pia och stort tack för din fråga.

Du tar upp Färdtjänsten som just nu i Nynäshamn är även enligt min uppfattning under all kritik och jag djupt beklagar om du är en av de resenärerna som drabbats av de problem som uppstått.

Som du säkert vet sitter jag själv som ersätter i färdtjänstnämnden och lider av situationen särskilt när jag får många samtal från ledsna, arga, besvikna och även desperata medborgare som inte kan träffa vårdgivare, vänner, familjen och släkt eller kan inte gå till skolan. Och allt detta på grund av att bilarna inte kommer fram i tid eller kommer inte alls.

Nuvarande avtal färdtjänsttaxi förlängdes september 2021 och löper nu ut sista mars 2023. Om vi skulle säga upp direkt skulle vi inte ha något alls och det vore inte heller bra. Det är kris i taxibranschen just nu. Pandemin har slagit mycket hårt mot taxibranschen (de fick inget stöd av regeringen) och på följd av det har vi haft skenande bensinpriser och Dieselpriser. Det saknas många förare i regionen och ännu fler slutar köra på grund av bränslepriserna.

Jag är säker att förvaltningen kommer att ställa mer krav och att de kommer att kräva från taxibolagen ett mer rättvist ersättningssystem som inte drabbar vissa områden i länet. Som det är nu är helt oacceptabelt.

Hoppas att jag har besvarat din fråga men jag finns tillgänglig för ytterligare frågor och du kan även ringa mig om det är lättare för dig.

Vänligen
Antonella Pirrone
kommunalråd (KD, ordförande socialnämnden
Gruppledare i kommunfullmäktige
ledamot i Regionfullmäktige
ersättare i Trafiknämnden och Färdtjänstnämnden

Fråga

Vi vill gärna se Kristdemokraterna på vår fina höstmarknad i Norra Sorunda söndagen den 12 september 2021.

Hälsningar Jan Lindman för Västerby Bygdegårds höstmarknad 2021.

Svar

Hej och tusen tack för inbjudan.

Kristdemokraterna i Nynäshamn är intresserade att delta i höstmarknad i Norra Sorunda söndagen den 12 september 2021. Vi kommer med eget rullbord och ser framemot att kunna träffa besökarna, självfallet på säkert avstånd

Tack och ses i Sorunda om ett par veckor.

Vänligen
Antonella Pirrone
kommunalråd, ordförande socialnämnden

Fråga

Hej Antonella!

Texten nedan har jag skickat till Daniel Adborn. Jag skulle bli mycket glad om du hjälpte oss, i denna fråga.

Vänligen
Marie Jörhorn

"Hej Daniel!

Jag läser i tidningen att ni planerar att bygga park i Stora Vika och förstöra våra möjligheter till valborgsfirande, om jag förstår ritningen rätt.

Just gräsytan bort mot stranden brukar elden ligga på och på ytorna från elden och bort mot skogen/klubbhuset brukar det finnas en massa aktiviteter för både stora och små.

Det känns mycket märkligt att detta beslut fattats, trots ett motstånd i byn.

Jag var väldigt kritisk när ni renoverade Nynäsvägen, med en 12 cm hög, skärp känt.

Detta utan att ha hämtat in synpunkter från ett ganska aktivt pensionärs- och funktionshindersråd.

Du kanske minns att jag var ganska upprörd när detta presenterades i rådet?

Här är ni på väg att göra samma misstag igen, när ni går på ett medborgarförslag som inte är förankrat i byn.

Vi har en fantastisk idrottsförening, som anordnar valborgs-, midsommarfirande och andra aktiviteter.

Om ni anlägger en park, på just de ytor som föreningen brukar använda, då är det en katastrof, minst sagt.

Byn har funnits sedan 50-talet och i byns storhetsdagar anordnades mycket, med både ovanliga träslag och annat. Det fanns mycket då, som inte finns längre. Som butik t ex.

På senare år är det bara idrottsföreningen som funnits kvar, av det gamla.

Inte lika aktiv som idrottsförening, men väldigt engagerade i att anordna aktiviteter, som är öppna för oss alla.

Jag ber dig, hjälp oss att i alla fall ändra i beslutet, kanske t o m bygga det uterum, som jag vet att många efterfrågat, men framförallt att ytor för valborgsfirande finns kvar.

Det kan räcka med att vi, de senaste åren, har fått fira utan eld, då brandrisken varit för stor, med vindar och torka.

Återkom gärna om du vill få kontakt med några av våra eldsjälar, där flera är tredje generationens Vikabor, om inte till och med fjärde.

Jag förmedlar gärna kontakten, om du inte redan har kontakt med dem."

Svar

Bästa Marie,

Stort tack för din fråga.

Jag kollar med Daniel hur läget er och ber honom att svara dig så snart det går. Du har dessutom möjligheten att ställa frågan direkt till honom på nästa rådet den 19 februari, då har jag bjudit in både Daniel Adborn och Maria Gard för att svara på frågor som rör deras ansvarsområden.

Med önskan om en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År

Vänligen
Antonella Pirrone
kommunalråd, ordförande socialnämnden

Följdsvar

Tack Antonella!

God Jul och Gott slut, till dig med!

2019-05-16

Fråga

Besökarna på Aktivitetshuset önskar en egen anslagstavla så snart som möjligt.

CL

Svar

Hej CL,
Tack för ditt e-mail.

Mitt förslag är att du kontaktar verksamhetscheferna på Aktivitetshuset Idun med din fråga. De kan säkert bättre följa upp ärendet och besvara besökarnas önskemål.

Vänligen,
Antonella Pirrone
kommunalråd, ordförande socialnämnden

Fråga

Hej Antonella!
Jag önskar att vårt samhälle tog effektivare åtgärder mot härjningar av stöldligor i landet. Själv har jag drabbats av inbrott tre gånger inom fyra år, trots säkerhetsdörrar och andra försiktighetsåtgärder. Vid två tillfällen drabbades min båt av motorstölder, en gång var det inne på ett bevakat område (Torö Varv). Jag tycker att situationen är ohållbar - man ständigt känner sig som ett jagat villebråd, och det är inget som hjälper mot tjuvarna.Hoppas att vi tar effektiva åtgärder inom lagstiftning och förstärkning av Tullen och Polis! Hälsningar.
/Michael Nekludov

Svar

Hej Michael,
Tack för din fråga. Precis som Du är jag oroad över den ökande kriminaliteten i vårt samhälle, inte minst det Du nämner, stöldligor. Vissa har specialiserat sig på till exempel båttillbehör som de sedan för ut ur Sverige utan att tullen har tillräcklig kapacitet att upptäcka och förhindra det.

KD vill att tullen ska få mer resurser. Bristen på poliser gör att många inbrott och stölder inte ens utreds i dag.

KD vill att lagen ska ändras så att det blir lättare att komplettera polisen med kommunala ordningsvakter. Var femte kommun använder sig i dag av ordningsvakter på grund av bristande polisnärvaro,men andra kommuner ger inte tillstånd till sådana.

KD vill ha fler poliser men något måste göras nu, och då är kommunala ordningsvakter en kortsiktig lösning.Tillsammans med tre moderata politiker (I Stockholm, Göteborg och Linköping) har Erik Slottner, KD

Trygghetsborgarråd i Stockholms stad, skrivit ett Öppet brev till inrikesminister Mikael Damberg om att ändra lagstiftningen. Även Polismyndigheten efterfrågar en sådan möjlighet, i en skrivelse till Justitiedepartementet.

I Nynäshamn finns i dag så kallade grannstödsförare. Det är ideellt arbetande personer som i bil cirkulerar i kommunen för att öka tryggheten. Det är ett samarbete mellan kommunen, närpolisen och frivilliga nynäshamnsbor. De ingriper inte, men rapporterar till polisen om de ser något misstänkt. Inbrotten har minskat.Det är ett exempel på vad som görs i vår kommun.

Vänligen,
Antonella Pirrone
kommunalråd, ordförande socialnämnden

Tillägg från frågeställaren

Tack för svar, Antonella! Jag vet att KD jobbar aktivt med dessa frågor och hoppas på att arbetet skall fortsätta och även öka framöver.
Hälsningar Michael Nekludov

Tillägg från politikern

Tusen tack för återkopplingen!
Vänligen,
Antonella Pirrone

Fråga

Missbruksvården

Att kämpa med sitt beroende är ingen lätt sak inget betyder något när droger väl tagit över. Många turer med polis och ambulans, lämna prover på beroendemottagningen och vård i öppna program, men drogen är ändå för stark.

Viljan fanns kanske inte till 100% från början men allt som tiden gått har livet runnit i från och misskötsamhet har gjort personen hemlös och utan inkomst. Ju mer problem och mer ångest över sitt beteende resulterar i mer droger för en beroendeperson, det är det ända sättet som personen vet lindrar problemen.

Personen känner sig värdelös och faller ner i en djup depression och vad hjälper den här personen då? Jo drogen.

En dag vaknar personen upp och inser att ”jag fixar inte det här längre, jag behöver hjälp!” Nu finns viljan till 100%.

”Jag måste ifrån kommunen, in på behandlingshem långt härifrån för att få kontroll över beroendet.” I kontakt med socialtjänstens alla jäkla enheter så erbjuds ingen hjälp, sök socialbidrag ( få det beviljat ) eller skaffa ett jobb så kanske du får komma in på behandlingshem. Poliser, självmordsförsök och inlagd på beroendeakuten igen är vad som händer. Äntligen avgiftad vad händer nu? Jo det som borde hända och det som brukar hända är att hamna på ett stödboende i väntan på behandlingshem. MEN det enligt uppgift som kommer att hända är en plats på ett vandrarhem i Nynäshamns kommun???!! Läkaren och koordinatorn på beroendeakuten står förvånade och förtvivlade över Nynäshamns kommuns svar.

Skönt, att för en självmordsbenägen nyligen avgiftad missbrukare ska sätta sig på ett vandrarhem och sköta sig där. Vad fan tror dom? Det som kommer att hända är att den uppgivna, deprimerade personen kommer att direkt söka upp droger och vara tok påtänd inom en halvtimme för att om en vecka lämna en liten 3-åring utan pappa resten av livet. Det är det som kommer att hända, personen kommer hittas död.

Missbruksvården i den här kommunen är under all kritik. Alldeles för dyrt att ta hand om en person som verkligen vill ha hjälp att komma på fötter och ordna upp sitt liv, för att må bra och kunna bidra till samhället, skaffa ett jobb och framför allt finnas och ta hand om sin son resten av livet.

Nynäshamns kommuns missbruksvård är under all kritik!!!!

Tack Nynäshamn! Verkligen tack!

H.A

Svar

Hej HA,

Tack för ditt e-mail.

Dina synpunkter kommer att hanteras i en särskild ordning och du kommer att få svar av den berörda verksamheten inom socialförvaltningen.

Du kan även skicka dina synpunkter/klagomål via kommunens hemsida.

Vänligen,

Antonella Pirrone (KD)
kommunalråd och ordförande socialnämnden

Fråga

I dagens Aktuellt görs fantastisk reklam för Nynäshamn genom att en äldre man ska tvingas flytta från äldreboende då hans hustru dött. Jag har varit socialchef i 20 år - nu pensionerad- i Uddevalla och jag skäms när jag hör att den äldre mannen hänvisas till ett vandrarhem. Goda levnadsvillkor för äldre anges i socialtjänstlagen. Är det KD s tolkning som syns i TV.. Jag har aldrig medverkat till dylika lösningar. Jag skäms å socialtjänstens vägnar!!!

Kurt Hansson

Svar

Hej Kurt,

Jag tackar för ditt e-mail och förstår att det som hände i Nynäshamn de senaste dagar är en nyhet som berör. Jag har tidigare arbetat som förbundssekreterare för det kristdemokratiska seniorförbundet och brinner för äldre- och sociala frågor. Att jag accepterade med all ödmjukhet det förtroendeuppdraget som socialnämndens ordförande är just på grund av att jag som kristdemokrat vill göra skillnad.

Jag har tillträtt i januari och inte hunnit se allt som kan och ska förbättras, den verksamheten jag ansvarar för som politiker är omfattande men jag kommer att göra mitt bästa för att sätta mig in och verka för en förbättring där det behövs.

Jag kan självfallet inte gå in i detaljer i detta enskilda fall på grund av sekretess men kan ge dig generella informationer om läget i kommunen.

boendegarantin är ett erbjudande som inte alla kommuner har och som gör det möjligt att fortsätta leva tillsammans med sin partner som har stora omvårdnadsbehov. Om den som har vårdbehovet, och därmed platsen på boendet, avlider har inte den medboende rätt att bo kvar eftersom det inte är den som har vårdbehovet. Den informationen får alltid den medboende innan han eller hon flyttar in och det står även i det kontrakt som den medboende skriver på. Därför rekommenderar vi alltid den medboende att ha kvar sitt ursprungliga boende för att inte stå bostadslös om partnern avlider.

Jag känner mycket med denna äldre man och önskar att det kunde finnas en snabb lösning men tyvärr har vi inte det inom kommunen.

Jag har stor förståelse för att denna regel kan framstå som byråkratisk och ovärdig, särskilt om man inte vet hur den fungerar. Jag blir verkligen berörd när en äldre person inte känner trygghet och omsorg. Men utgångspunkten är att dessa parboendebostäder behöver prioriteras för de äldre par där den ena har omfattande vårdbehov på grund av demenssjukdom eller annan sjukdom och som annars måste skiljas åt.

När den medboenden överlever sin livskamrat och inte har det omfattande vårdbehov som krävs för att kunna bo i ett vård- och omsorgsboende behöver den tyvärr hitta en annan lämplig lösning för att ge plats för dem som har vårdbehov dygnet runt.

Socialförvaltningen har inga egna bostäder men hjälper gärna till genom att hänvisa till och ge kontaktuppgifter till aktörer i kommunen som förmedlar boenden, det kan vara privata hyresvärdar, kommunens eget bostadsbolag eller tillfälliga boenden.

Min ambition som kristdemokrat och socialnämndens ordförande är att alltid arbeta för medborgarnas bästa i alla situationer och jag hoppas att jag kunnat bemöta dina funderingar på bästa sätt.

Vänligen,

Antonella Pirrone (KD)
kommunalråd och ordförande socialnämnden

Fråga

Ösmo skola och framtiden. Kanske inte en fråga men ett förslag. Vanstaskola bör flytta till nya och större lokaler men den nuvarande byggnaden kan byggas om till lägenheter för äldre, matsalen och kök kan vara kvar som restaurang och samlingslokal i stil med Balder. Gymmet kan också bli kvar för friskvård, sport föreningar och tävlingar. Kanske även vårdcentralen kunde flytta dit med större lokaler, även apoteket. Ösmo är den geografisk center i kommunen och bör ha fler viktiga servis punkter för alla medborgare.

Ann Gould

Svar

Bästa Ann,
Tusen tack för det intressanta förslaget som jag kommer att förmedla vidare till de berörda politiker.

Allt gott,

Antonella Pirrone (KD)
kommunalråd och ordförande socialnämnden

Fråga

Hej, skulle ha ringt dig idag men glömde bort det tyvärr. Jag undrar fortfarande vad det är som ska bli större på Allaktivitetshuset?
Vänligen CL

Svar

Hej CL

Tack för din fråga.

Tyvärr känner inte till att det finns något som ska bli större på Aktivitetshus Idun. Mitt råd är att kontakta Marianne Lundin Lagestam, enhetschef, eller Anne Gustafsson, gruppchef. De kan säkert svara på dina frågor som rör aktivitetshuset.

Vänligen,

Antonella Pirrone (KD)
kommunalråd och ordförande socialnämnden

Fråga

Hur många miljarder får stat och kommuner in i pensionärskatt per år?

tjoe

Svar

Hej Tjoe,

Tack för din viktiga fråga.

Jag har försökt reda ut det du vill veta och informationen jag har fått är att det kostar ca 12 miljarder kr att ta bort skillnaden i beskattning mellan arbete och pension.
Svaret på Din fråga är då att det är 12 miljarder som staten får in på skillnaden i beskattningen.

Vi kristdemokrater tycker att även pensionärerna ska få ta del av samma skatteavdrag som arbetstagarna haft under alla dessa år, vilket vi även hade finansierat i höstbudgeten. Kommer vi att få väljarna och inte minst pensionärernas förtroende, kan vi äntligen bli av med snedfördelningen i beskattning lön respektive pension.

Vänligen,
Antonella Pirrone
Ordförande och gruppledare Kristdemokraterna i Nynäshamn

Återrespons från frågeställaren

Tack för ditt svar på min fråga tror på dig.
tjoe

Fråga

Varför heter det Nynäshamn?

PL

Svar

Hej PL,

Förlåt mitt sena svar och tack för din intressant fråga. Ja, jag tackar dig för att just på grund av den, gjorde jag en lite research och har nu själv lärt mig varför min fina svenska hemstad heter Nynäshamn. denna text hittade jag på webben (källan: Wikipedia):

"Namnet Nynäshamn kommer från Nynäs gods och är känt sedan 1644. Fram till slutet av 1800-talet var Nynäshamn ett mindre fiskeläge, där cirka 100 personer bodde år 1899. 1892 köpte Hjalmar Sjögren Nynäs gods och under de nästkommande åren var han en drivande kraft till att järnvägen till Stockholm, Nynäsbanan, byggdes och att Nynäshamn blev en hamn- och industristad. Redan 1850 fanns tankar på att etablera Nynäshamn som en uthamn till Stockholm, men först cirka 50 år senare blev tankarna verklighet."

Hoppas att du är nöjd med mitt svar och önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vänligen,
Antonella Pirrone
Ordförande och gruppledare Kristdemokraterna i Nynäshamn

Fråga

Hej

Finns det något sätt att stoppa förvandlingen av hela Sverige och även Nynäshamn till ett flyktingläger. Det ryktas om att Backlura skall bli ett Shariaområde och det innebär jätteproblem på kort och lång sikt, det kommer bli konflikter, våldsdåd med mera.

Nej, jag har INGET för dessa så kallade flyktingar som väller in och lever gott på bidrag i detta land och till råga på allt så skall vi anpassas efter dem och inte tvärtom, det är ju HELT befängt! Tycker ni politiker att deras stenålderskultur (hedersmord, tvångsgifte för barn, könsstympningar med mera) är bättre än svensk demokrati och livsstilen i detta land?

Jag vill veta om de styrande i Nynäs kommer att acceptera shariazoner i Nynäshamn, för då är det verkligen dags att flytta härifrån.

Tack och hälsningar

Joacim

Svar

Hej Joacim,

Tack för ditt e-mail.

I mitt fall kommer svaret från ett oppositionsparti med ett enda mandat, och inte som du önskar från de styrande i kommunen.

När det gäller flyktingfrågan rent generellt är det aktuella läget i Europa och världen riktigt oroande. Vi kan alla konstatera att Europa har en stor utmaning framför sig med den stora flyktingströmmen på väg hit från Afrika och Mellan Östern. Och visst kommer Sverige som en del av Europa och Nynäshamn som en del av Sverige att säkert bli påverkade.

När det gäller din fråga, har jag aldrig hört något sådant rykte och tror verkligen inte att ett sådant scenario skulle bli aktuellt i Nynäshamn. Rykten är gjorda för att bli större och större från öra till öra och de bör alltid tas med försiktighet.

Min åsikt om hedersmord och liknande är att de aldrig skall accepteras och med detta sagt hoppas att du fortsätter att vilja bo i Nynäshamn om du trivs och sådan är din önskan.

Vänligen,

Antonella Pirrone
Ordförande och gruppledare Kristdemokraterna i Nynäshamn

Fråga

Hej!
Nu är det hög tid att få kännedom om dina tankar runt utvecklingen/upprustningen av Stora Vika och få ta del av hur du ser på Kalkbrottet som ett kommande rekreationsområde för kommunens innevånare och inte en deponiplats för miljöfarligt avfall! Samtidigt vill jag passa på att bjuda in dig till Fjärilens dag den 14 eller 15 juni klockan 11 - 15.

Havsörnen

Svar

Hej,

tack för din fråga och förlåt mitt sena svar men som fritidspolitiker är jag ofta överbelastad.

På senaste tiden har jag läst om problematiken med SAKABs avfall i Stora Vika och den diskussionen som följde. Vi har inte tagit någon ställning om det ännu men vi förstår att det kan förekomma flera problem och av denna anledning vill vi få mera informationer. När och om detta med SAKAB blir klart kommer vi säkert att ta ställning och ge Stora Vikas invånarna vår syn på detta.

Jag har varit just för ett par månader sedan på ett möte som handlade om utvecklingen av Stora Vika och möjligheten att se till att den blir mycket mer attraktivare än den ser ut nu, något som vi kristdemokrater ser som mycket positivt.

Tack för inbjudan i juni men är tyvärr bortrest då, vi kan säkert hitta andra datum för att kunna komma och besöka Stora Vika och prata om framtidens visioner.

Vänligen,

Antonella Pirrone
Ordförande Kristdemokraterna i Nynäshamn
Gruppledare Kristdemokraterna i Nynäshamn

Fråga

Vilka frågor kan man ställa till Dig då? Det framgår ju inte. Är det bara Religion frågor eller?
/CL

Svar

Hej och tack för Din fråga,

Kristdemokraterna är inget kyrkligt parti, och man behöver inte vara troende för att vara kristdemokrat. Tro och religion är en sak, och politik något annat. Självklart! Men som politisk organisation anser vi att det är viktigt att stå upp för en människosyn som har haft en central roll för Europas utveckling redan i mer än två tusen år och är själva grunden för ett gott samhälle.

När det gäller då frågor som Du kan ställa till mig som kontaktperson för mitt parti i Nynäshamn, eftersom Du undrar om det, handlar det om allt som rör vårt politiska arbete i kommunen. Jag ser fram emot att kunna ge ert svar på något Du undrar över.

Tyvärr händer fortfarande att vårt partinamn, Kristdemokraterna, orsakar lite missförstånd. Tack vore Ditt e-mail har jag nu kunnat förklara både för Dig och andra intresserade Nynäshamns invånare vad ordet ”Krist” i kristdemokraternas partinamn stå för.

Jo, det står för en politik som inspireras av en kristen människosyn och kristna etiska principer. Vi anser att alla människor har ett unikt och eget oskattbart värde. Vår politik präglas av medmänsklighet och solidaritet med dem som är mindre lyckligt lottade än andra.

Hoppas att jag har nu svarat på Din fråga om vad Du kan fråga mig som politiker. Som sagt , ser jag fram emot att kunna svara på någon fråga.

Vänligen,

Antonella Pirrone
Ordförande Kristdemokraterna i Nynäshamn
Gruppledare Kristdemokraterna i Nynäshamn

Fråga

Här kommer då min fråga. Då Nynäshamn inte längre har något krematorium. Hur mycket kvicksilver utsläpp sparas då i kommunen?

Vem betalar transporterna fram och tillbaka till Skogskyrkogården?

Är det värdigt att transportera kroppen med flera resor? Var görs balsameringen? Här i Nynäshamn eller?

/CL

Svar

Hej CL,

ännu en gång tack för Din fråga.

Jag kan tyvärr inte svara på denna fråga eftersom tillhör inte mitt politiska område.

Troligen kan Svenska Kyrkan eller någon som arbetar i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden ha svar på den.

Jag ber Dig då att vända Dig till dem som kan svara dessa frågor.

Vänligen,

Antonella Pirrone
Ordförande Kristdemokraterna i Nynäshamn
Gruppledare Kristdemokraterna i Nynäshamn

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: