Inre ändring av byggnad

Om du vill göra en större förändring inomhus i en byggnad kan du först behöva göra en bygganmälan.

Då behöver du inte göra en bygganmälan

  • när du ändrar rumsindelningen eller gör någon annan inre ändring, till exempel lägger nytt golv eller ta bort undertak.

Då ska du göra en bygganmälan

  • om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning.
  • om den åtgärd du vill utföra innebär att byggnadens bärande delar berörs.
  • om du planerar att göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: