Kontaktperson och ledsagning

Det finns olika insatser för personer med funktionsnedsättning. Det kan vara personer med funktionsnedsättningen som behöver miljöombyte. Det kan också vara anhöriga som behöver avlastning.

Här beskriver vi hur du använder e-tjänsten. Vill du att någon företräder dig i e-tjänsten? Då behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombudPdf, 163.9 kB..

Kontaktperson

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till en kontaktperson om du är isolerad eller riskerar att bli isolerad. En kontaktperson är en stödkompis och medmänniska som du kan umgås med på dina villkor.

Ledsagning

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till ledsagning om du har svårt att självständigt ta dig till olika aktiviteter, läkarbesök med mera.

Vem kan ansöka om kontaktperson eller ledsagare?

Du kan söka om kontaktperson enligt både Socialtjänstlagen eller LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Ledsagare söker du enligt LSS. För att söka enligt LSS måste tillhöra någon av följande tre personkretsar för att ansöka:

  1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Kontakt

LSS-handläggare

08-520 680 00

 

Marie Tyglare

gruppchef LSS

08-520 689 45

bestallaravdelningen@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: