Författningssamling

Kommunens författningssamling består av beslut och dokument som bland annat styr kommunens taxor, avgifter, bidrag och riktlinjer.

Här finns taxor och avgifter som tas ut för en del av Nynäshamns kommuns tjänster.

Här hittar du regler och riktlinjer för Nynäshamns kommun

Här hittar du policydokument för Nynäshamns kommun

Här hittar du dokument som styr hur kommunens fullmäktige och nämnder arbetar samt reglementen kopplat till kommunens ekonomiarbete och ersättningar.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: