Upplag eller materialgård

Du kan behöva bygglov för permanent uppställning av till exempel bilar, uppläggning av båtar, förvaring av byggnadsmaterial i viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt.

Då ska du ansöka om bygglov

  • För att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag eller materialgårdar. Det gäller till exempel permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar, förvaring av byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt.

Då behöver du inget bygglov

  • Bygglov krävs inte om det är fråga om en anläggning av liten omfattning i form av en eller flera containrar i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde.
  • Anläggningen får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Placering får ske närmre än 4,5 meter om berörda grannar godkänner det.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: