Energi- och klimatrådgivning

Har du funderingar kring hur du kan påverka din energianvändning vilken uppvärmningssystem du ska välja eller vilka energibidrag som går att söka? Då vet du väl om att du kan få en opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi- och klimatfrågor?

Energi- och klimatrådgivningen ger dig tips och råd om hur du kan minska din energianvändning och miljöpåverkan. De vänder sig till privatpersoner, föreningar och små och medelstora företag.

Energirådgivningen är ett samarbete mellan samtliga 26 kommuner i länet. Tillsammans driver vi gemensamma projekt och har en gemensam webbplats och telefonrådgivning. Verksamheten finansieras med stöd av Energimyndigheten och drivs i samverkan med Energikontoret Storsthlm.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?