Beställa bygglovshandlingar

Använd vår e-tjänst för att beställa de handlingar som du är intresserad av. Du kan välja att hämta handlingarna hos oss eller att de skickas via brev eller e-post.

Många bygglovshandlingar finns i digital form, men vissa finns enbart i våra fysiska arkiv. De handlingar som inte finns digitalt kommer ta lite längre tid att ta fram. För de allra äldsta byggnaderna kan det vara svårt att få fram dokumentationen. Om vi inte kan hitta det du söker hör vi självklart av oss.

Bygglovhandlingar som finns i våra arkiv är inkomna handlingar och ärenden för en specifik tidperiod och kan därför skilja sig mot hur verkligheten ser ut.

Välj hur du vill ha handlingarna

Du kan välja mellan att hämta handlingarna i kommunens Kontaktcenter eller att de skickas via e-post eller vanlig post. Det kan tillkomma en kostnad om det överstiger ett visst antal sidor. Kostnaden beräknas enligt en särskild taxa. Pdf, 353 kB.

Du kan även hitta handlingar via "Mina byggärenden"

Du som påbörjat ett bygglovärende efter 9 maj 2022 kan se alla dina handlingar i bygglovs e-tjänst. För komma åt handlingarna behöver du varit inblandad som sökande eller kontaktperson.

Beställa kartor

I din bygglovsansökan kan du behöva olika former av kartor. Här beställer du nybyggnadskarta eller kan göra eget utdrag ur baskartan.

Handlingar som rör vatten och avlopp

Enskilt vatten och avlopp

Om en fastighetsägare har skickat in ritningar över vatten och avlopp i en bygglovsansökan kan det finnas i kommunens arkiv. Finns det ingenting inskickat har kommunen heller ingen ritningar över VA-ledningarna på fastigheten. Gäller det nyare handlingar kan de finnas på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF, eftersom det är de som handlägger ärenden för enskilda avlopp.

Kommunalt vatten och avlopp

Kommunen kan lämna ut handlingar när det gäller var förbindelsepunkten till en fastighet finns eller om det finns kommunala ledningar på privata fastigheter. Det kan till exempel vara aktuellt om du ska borra för bergvärme.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: