Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare som alla utsetts av kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder cirka en gång i månaden.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: