Pool

Du behöver inget bygglov för en helt nedgrävd pool.

Att tänka på

  • Om du bygger upp den ovanför marken mer än 0,5 meter, har stödmur eller tillbyggnader ihop med poolen kan du behöva bygglov.

  • Kraven på säkerhetsanordningar kring poolanläggningar har skärpts. Tänk på säkerheten, exempelvis poolskydd eller andra fallskydd. Tänk på att viss utformning av poolskydd kan göra att poolen räknas som en byggnad som då behöver bygglov.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: