Pool

Det behövs inget bygglov för en helt nedgrävd pool.

Att tänka på

  • Om du bygger upp den ovanför marken mer än 0,5 meter har stödmur eller tillbyggnader ihop med poolen kan det krävas bygglov för dessa.

  • Kraven på säkerhetsanordningar kring poolanläggningar har skärpts. Tänk på säkerheten (exempelvis poolskydd eller andra erforderliga fallskydd). Observera dock att viss utformning av poolskydd kan medföra att poolen räknas som en byggnad som då blir bygglovspliktig.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: