Valborgsmässoeldar och majbrasor

Från 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall. Förändringen innebär att trädgårdsavfall ska komposteras på tomten eller lämnas till en återvinningscentral. Nynäshamns kommun ger dock dispens för valborgsmässoeldar utanför tätorten. Tänk på att eldning sker på eget ansvar, att det inte får störa omgivningen och att du bara får elda ris, kvistar och grenar.

Allmänna sammankomster - dispens hos SMOHF och information till brandkåren

Valborgsmässoeldar som sker vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning söker dispens hos Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund . Eldningen måste ske utan att den orsakar risk för för människors hälsa och miljö. Dispensen är tidsbegränsad och omfattar eldning av viss mängd utsorterad trädgårds och parkavfall.

Det är också bra att anmäla större valborgsmässoeldar till Södertörns brandförsvarsförbund.

Tänk på djuren

Tänk på att gamla löv- och rishögar är perfekta boplatser för djur som igelkottar, harar, fåglar och katter. En bra försäkran är att dagen innan flytta riset någon meter. Är rishögen stor så använd en lång planka att häva med. Ta hjälp av dina grannar, familj eller vänner och leta igenom riset så att ingen oskyldig varelse får sätta livet till.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: