Valborgsmässoeldar och majbrasor

För att ordna ett offentligt valborgsmässofirande med majbrasa behöver du tillstånd från polisen. För att tända en privat brasa behövs inget tillstånd, men det är viktigt att tänka på brandsäkerheten.

Det gäller för offentliga tillställningar

För offentliga tillställningar på allmän plats, till exempel valborgsmässoeldar och majbrasor, krävs polistillstånd. Ta kontakt med brandmyndigheten i god tid innan för att lämna uppgifter om plats och ansvarig för elden. Uppgifterna skickas till Södertörns brandförsvarsförbund.

Det gäller för privata valborgsmässoeldar

På Valborgsmässoafton den 30 april får du anordna en privat valborgsmässoeld. Eldning sker alltid på eget ansvar. Det är framförallt i torr väderlek i kombination med stark vind som elden kan vara svår att hantera. Då måste du vara extra försiktig eller inte elda alls.

Tänk på djuren

Tänk på att gamla löv- och rishögar är perfekta boplatser för djur som igelkottar, harar, fåglar och katter. En bra försäkran är att dagen innan flytta riset någon meter. Är rishögen stor så använd en lång planka att häva med. Ta hjälp av dina grannar, familj eller vänner och leta igenom riset så att ingen oskyldig varelse får sätta livet till.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: