Stöd i hemmet

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd i hemmet så att du kan bo kvar i ditt eget boende.

Boendestöd

Boendestödet kan både vara en praktisk och social stödinsats där syftet är att öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Hemtjänst

Om du har svårt för att klara dig själv hemma kan du ansöka om hemtjänst. Det kan vara allt från några timmar per månad till flera gånger per dygn.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kan hjälpa dig att känna dig trygg hemma. Genom larmet får du snabbt kontakt med personal dygnet runt.

Ansök med vår e-tjänst

Här beskriver vi hur du använder e-tjänsten. Vill du att någon företräder dig i e-tjänsten? Då behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombud..

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: