Enskilt vatten och avlopp

Här hittar du information för dig som har eller planerar att anlägga enskilt vatten eller avlopp.

VA-rådgivningen

VA-rådgivningen är en kostnadsfri och opartisk tjänst för dig som har eller planerar för eget enskilt vatten eller avlopp i Nynäshamns kommun. Här hittar du gällande krav och annan nyttig information.

Provtagning av dricksvatten

Har du egen dricksvattenbrunn är det viktigt att du regelbundet kontrollerar vattnets kvalitet. Livsmedelsverket rekommenderar att brunnsägare kontrollerar vattnet minst var tredje år. Om flera fastigheter delar på brunnen är rekommendationen att vattnet kontrolleras varje år.

I första hand bör du ta ett bakteriologisk prov som talar om ifall vattnet är tjänligt som dricksvatten eller inte. Kompletteras provet med ett kemiskt prov analyseras även metallhalter (till exempel järn), salter (till exempel nitrat), hårdhet och surhetsgrad. Dessutom kan man ofta få förklaringen till ett eventuellt dåligt bakteriologiskt resultat.

Så fungerar det

Kommunen har Synlab som leverantör. Du beställer vattenflaskor för provtagning via webben och får dem hemskickade tillsammans med en kylväska. Hos Synlab hittar du instruktioner för hur vattenprovet ska tas.

Vattenprovet lämnar du in till kontaktcenter i kommunhuset. Hos Synlab hittar du också information om andra inlämningsställen.

Tider för inlämning

Vattenprov kan lämnas in på tisdagar före klockan 13:30 i kontaktcenter i kommunhuset på Stadshusplatsen 1 i Nynäshamn.

Om du har beställt provtagningsutrustning via Euorfins

Kommunen hade tidigare Eurofins som leverantör för provtagning. Om du redan har beställt provtagningsutrustning via dem måste du lämna in provet på ett av Eurofins inlämningställen. Du hittar inlämningsställen via Eurofins webbsida.

Kommunens kontaktcenter kan tyvärr inte ta emot prover från Euorfins.

Enskilt avlopp

Anlägga enskilt avlopp

I områden som saknar kommunalt avlopp måste du som är fastighetsägare själv ordna med egen avloppslösning. För att anlägga enskilt avlopp krävs ansökan eller anmälan. Tillstånd för att anlägga enskilt avlopp söks hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Här hittar du också mer information om vilka områden som har tillstånds- eller anmälningsplikt och om att anlägga enskilt avlopp. Du måste alltid få ett skriftligt beslut innan du börjar gräva ditt avlopp.

I de områden där det är tillståndsplikt att borra brunn är det även tillståndsplikt för eget omhändertagande av latrin. För övriga områden är det anmälningsplikt.

Tillsyn av enskilda avlopp i Nynäshamn

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer mellan åren 2015 och 2023 besöka cirka 2000 fastigheter i Nynäshamns kommun med enskilda avlopp.

Information om vilka områden som kontrolleras.

Enskilt vatten

Tillstånd för att borra brunn

Genom Nynäshamns geografiska läge är risken stor för saltvatteninträngning. För att anlägga enskild grundvattentäkt i kommunen krävs därför en anmälan eller ett tillstånd om du planerar att borra efter vatten i ett högriskområde. Tillstånd för att borra egen brunn söks hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Här hittar du också mer information om vilka områden som har tillstånds- eller anmälningsplikt och om att borra egen brunn. Observera att du inte får börja borra förrän du har fått ett skriftligt beslut.

Ytterligare tillstånd kan krävas

Om den planerade brunnen ska försörja fler än två hushåll med vatten kan det även krävas tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Mer information finns hos länsstyrelsen, vattenverksamhet.

Registrera din brunn

Sveriges geologiska undersökning, SGU har ett nationellt brunnsarkiv där du kan registrera din brunn. Genom att registrera din brunn och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden både lokalt och nationellt.

Om vattenbrist

Risken för vattenbrist är större för dig med egen brunn eftersom brunnsvattnet tas från grundvattnet. Det är därför viktigt att hushålla med vattnet. Hur mycket vatten du använder kan också påverka tillgången på vatten hos dina grannar.

SGU:s information om aktuella grundvattennivåer.

Salt i dricksvattnet

Om grundvattennivån är för låg kan det leda till att salt brunnsvatten. Vatten med hög salthalt kan inte användas som dricksvatten. För höga saltnivåer leder också till att hushållsmaskiner, rör och pumpar förstörs.

Vad gör jag om brunnen sinar?

Kommunen ansvarar enbart för vattentillgången för den som har kommunalt vatten. Om brunnen sinar kan du hyra eller köpa en vattentank, exempelvis en standard 1000-liters IBC-tank som är godkänd för livsmedelsförvaring. Du kan sedan betala ett åkeriföretag som kan transportera vatten till fastigheten och fylla upp din tank. Åkeriföretagen har möjlighet att hämta vatten från kommunens tappställe i Älby. Tappstället är endast till för företagskunder, så privatpersoner får inte själva hämta vatten här. Kommunen ansvarar för kvaliteten på vattnet fram till tappstället i Älby.

Exempel på åkeriföretag:
Haninge åkeri AB
Nynäs - Ösmo Lastbilscentral AB

Kontakt

Kundtjänst vatten och avlopp

08-520 689 90
vatten.vaabonnent@nynashamn.se

Telefontider

måndag-torsdag 9-15
fredag 9-12
lunchstängt 12-13


Fakturor, flytt, avläsning av mätare. Stopp i avlopp och vattenläckor på kommunens ledningar i gatan.


VA-jouren

08-520 117 45


Vid akuta vattenläckor och avloppsstopp på kommunens ledningar i gatan utanför ordinarie arbetstid.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?