Sök
Bygge med lyftkranar i bakgrunden och solig gräsmatta och träd i framgrunden.

Foto: Mikael Svensson

Riktlinjer för hållbart byggande

All planering och utveckling i kommunen ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt i enlighet med lokala, nationella och internationella målsättningar. För att stärka det lokala hållbarhetsarbetet har kommunen sex riktlinjer för hållbart byggande.

Riktlinjerna har utformats med utgångspunkt i hur platsen och människan kan samspela för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

För att underlätta i det praktiska arbetet med att tillämpa riktlinjerna finns också checklistor med konkreta exempel på aktiviteter som kan genomföras för att leva upp till riktlinjerna.

De sex riktlinjerna

Ekologisk hållbarhet

  • Det vi bygger i Nynäshamns kommun ska tillvarata platsens naturliga förutsättningar och bidra till biologisk mångfald.

  • I Nynsähamns kommun skapas förutsättningar för människor att göra hållbara livsstilsval som har minimal negativ påverkan på klimatet och miljön.

Social hållbarhet

  • Nynäshamns kommun är en plats för alla generationer och präglas av trygghet, jämlikhet och tillgänglighet.

  • Varje medborgare i Nynäshamns kommun har möjlighet att främja sin hälsa i vardagen.

Ekonomisk hållbarhet

  • Det sin byggs i Nynäshamns kommun baseras på hållbara val och överlagda livscykelkostnader.

  • I Nynäshamns kommun skapas en god ekonomisk tillväxt som främjar den sociala miljön och bidrar till en positiv verkan på klimatet.

Kontakt

Julia Nordström

miljö- och klimatstrateg
08-520 684 46
julia.nordstrom@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?