Sök

Tryggt företagande

Brott mot företag är ett ökande problem i hela landet och påverkar företagsklimatet negativt. Vi vill att du som driver företag, bor eller vistas i Nynäshamns kommun ska känna dig trygg och säker och trygghetsfrågan är därför högt prioriterad. På denna sida finns information om hur kommunen arbetar med frågan.

Nynäshamns kommun gör en rad olika insatser för att öka tryggheten och säkerheten för dig som driver företag, bor, arbetar och vistas i kommunen. Här kan du läsa mer om det arbetet.

Trygghetsvandring

Med jämna mellanrum genomför kommunen trygghetsvandringar. Syftet med dessa är att inventera och hitta sådant som kan orsaka otrygghet för företag och invånare. Under inventeringen noteras platser och utrymmen som kan upplevas som otrygga och vad som behöver göras för att minska den upplevda otryggheten på platsen. Vandringarna görs ofta i samarbete med Polisen, Södertörns brandskyddsförbund (SBFF) och lokala företag och föreningar.

Utsättningsmöten

Samarbete är en viktig del i både det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Var tredje fredagskväll träffas representanter från kommunen, Polisen, Södertörns brandförsvarsförbund, Securitas, MTR, SL, Aimo Park, Nynäshamns bostäder och Nobina för att dela med sig av sina lägesbilder. Syftet med mötet är att besluta om olika trygghetsskapande insatser där varje aktör bidrar utifrån sitt ansvarsområde för att skapa en tryggare kommun.

Tipsa Polisen om du upplever otrygghet i ditt område.

Medborgarlöftet 2023-2024

En förutsättning för att arbeta effektivt med trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är en väl fungerande samverkan mellan polis och kommun. Därför har Nynäshamns kommun, Södertörns Brandförsvarsförbund och polisen tecknat ett samverkansavtal som innehåller ett antal medborgarlöften.

I medborgarlöftet för perioden 2023-2024 lovar parterna att arbeta för att öka den upplevda tryggheten. Det gäller på särskilt utpekade platser som trafikmiljöer, centrumdelar och centrala gångvägar till och från allmänna kommunikationer.

Brottsofferjouren Haninge-Nynäshamn är en politisk och religiöst obunden ideell förening ansluten till Brottsofferjouren Sverige. Deras uppgift är att erbjuda hjälp och stöd till brottsutsatta företagare och privatpersoner, anhöriga och vittnen bosatta i Haninge och Nynäshamn.

Brottsofferjouren (BOJ) erbjuder

  • Medmänskligt stöd via telefon eller vid personlig kontakt.
  • Hjälp med polisanmälan.
  • Medverkan i ansökan om överprövning av nedlagda förundersökningar.
  • Hjälp att hitta rätt i djungeln av myndigheter och organisationer.
  • Finnas med vid rättegångar och hjälpa till att söka skadestånd.
  • Ingen kostnad.
  • Anonymitet om så önskas.
  • Stöd på 26 olika språk

Kontakt

Lättast kommer du i kontakt med BOJ, Brottsofferjouren genom att
ringa eller mejla:

Kontakt

Petra Kålbäck

chef Näringslivs- och
arbetsmarknadsförvaltningen

08-520 688 96

petra.kalback@nynashamn.se

Kicki Lundgren

näringslivsutvecklare
08-520 684 37
kicki.lundgren@nynashamn.se

Emelie Norrljung

näringslivskoordinator
08-520 688 05
emelie.norrljung@nynashamn.se


Kristina Stugholm

besökscenter
08-520 737 04
kristina.stugholm@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: