Företagsområden

I Nynäshamns kommun finns flera företagsområden med olika karaktär och storlek.

Kalvö industriområde

Kalvö industriområde ligger vid infarten till Nynäshamns stad. Området passar dig som vill ha närhet till Nynäshamns stad, Stockholm Norvik Hamn och Norvik logistik- och företagspark.

Området består av cirka 125 000 kvardratmeter industri- och verksamhetsmark. Nu ska området utökas med ytterligare 100 000 kvadratmeter. Här kommer det att finnas möjlighet att etablera industri, restaurang, kontor och andra verksamheter. Handel med livsmedel och dagligvaror tillåts inte.

Utökningen kommer delvis att ske inom befintligt industriområde och delvis på oexploaterade ytor i anslutning till industriområdet. Den pågående detaljplanen som ska möjliggöra utveckling i området är just nu i granskningsskedet.

Fakta

 • 125 000 kvadratmeter
 • Tomtstorlekar: X-X kvadratmeter. I det tillkommande området anpassas tomtstorlekarna efter efterfrågan där så är möjligt.
 • Infart från väg 73
 • Avstånd till Stockholm: 55 kilometer
 • Avstånd till Stockholm Norviks hamn: 3 kilometer
 • Avstånd till Södertälje: 50 kilometer
 • Karta över Kalvö industriområde

Verksamheter i området

I området finns en rad olika verksamheter, allt från betongfabrik och industri till handel och kontor. Det planläggs ej för dagligvaruhandel, men förtätningen möjliggör ytterligare mångfald då den nya planen kommer att tillåta restaurangverksamhet i området.

Möjligheter till etablering i området

Information om försäljning av den nya marken beräknas gå ut under slutet av 2021.

Sunnerby företagsby

Sunnerby industriområde är ett mindre område detaljplanerat för småindustri i kommundelen Sorunda. Området ligger intill samhället Sunnerby och vattentäkten Gorran. Området passar dig som har en verksamhet som inte är skadligt för grundvattnet.

Fakta

 • 40 000 kvadratmeter
 • Tomtstorlekar: 1 500-25 000 kvadratmeter
 • 9 km till väg 73
 • Avstånd till Stockholm: 40 kilometer
 • Avstånd till Stockholm Norviks hamn: 20 kilometer
 • Avstånd till Södertälje: 30 kilometer
 • Karta över Sunnerby företagsby

Verksamheter i området

I området finns en rad olika verksamheter i dag främst tjänster inom maskinservice, lager, handel (utom livsmedel), kontor och andra verksamheter.

Möjligheter till etablering i området

Just nu finns ingen mark i kommunens ägo till salu i Sunnerby företagsby.

Rappsta verksamhetsområde

Rappsta industriområde ligger i norra delen av Nynäshamns stad. Området planeras på lång sikt förtätas med bostäder utmed Nynäsvägen och Konsul Johnsons väg och verksamheter utmed järnvägen.

Fakta

 • 118 000 kvadratmeter
 • Tomtstorlekar: 1 500–8 000 kvadratmeter
 • 0,5 km till väg 73
 • Avstånd till Stockholm: 55 kilometer
 • Avstånd till Stockholm Norviks hamn: 4 kilometer
 • Avstånd till Södertälje: 50 kilometer
 • Karta över Rappsta verksamhetsområde

Verksamheter i området

I området finns en rad olika verksamheter, allt från service och snickeri till restaurang och kontor.

Möjligheter till etablering i området

Just nu finns ingen mark i kommunens ägo till salu i Rappsta verksamhetsområde.

Hammarhagens industriområde

Hammarhagens industriområde ligger i norra delen av Nynäshamns stad. Området som är planerat för småindustri passar dig som vill ha din verksamhet i närheten av bostäder, kollektivtrafik och service.

Fakta

 • 120 000 kvadratmeter
 • Tomtstorlekar: 1 000–5 000 kvadratmeter
 • Intill väg 73
 • Avstånd till Stockholm: 5 kilometer
 • Avstånd till Stockholm Norviks hamn: 4 kilometer
 • Avstånd till Södertälje: 50 kilometer
 • Karta över Hammarhagens industriområde

Verksamheter i området

I området finns en rad olika verksamheter, allt från kommunens återvinningscentral, tryckeri, djurklinik, service, bygghandel, verkstad och kontor.

Möjligheter till etablering i området

Just nu finns ingen mark i kommunens ägo till salu i Hammarhagens industriområde.

Vansta industriområde

Vansta industriområde finns intill tätorten Ösmo, nära väg 225. Området, som är cirka 6 hektar i dag, planeras bli dubbelt så stort. Området som planeras för småindustri passar dig som söker mark för verksamhet utanför tätort med gångavstånd till kommunal service och kollektivtrafik.

Just nu är projektet pausat i väntan på ny detaljplan i området.

Fakta

 • 120 000 kvadratmeter
 • Tomtstorlekar: X-X kvadratmeter. I det tillkommande området anpassas tomtstorlekarna efter efterfrågan där så är möjligt.
 • Intill väg 73
 • Avstånd till Stockholm: 50 kilometer
 • Avstånd till Stockholm Norviks hamn: 10 kilometer
 • Avstånd till Södertälje: 40 kilometer
 • Karta över Vansta industriområde

Verksamheter i området

I området finns en rad olika verksamheter såsom skola, service, handel, kontor och andra verksamheter.

Möjligheter till etablering i området

Det finns just nu ingen preliminär säljstart för den nya marken. I det befintliga området finns just nu inte någon ledig mark i kommunens ägo till salu.

Älby verksamhetsområde

Älby industriområde finns bredvid väg 73 mellan Lidatorp och Ösmo. Här möjliggörs för etablering av logistik, lager, verkstad, service, kontor och handel. Området, som är ca 10 hektar i dag, utvidgas nu norrut med ytterligare 6-8 hektar verksamhetmark.

Fakta

 • 100 000 kvadratmeter
 • Tomtstorlekar: X-X kvadratmeter. I det tillkommande området anpassas tomtstorlekarna efter efterfrågan där så är möjligt.
 • Intill väg 73
 • Avstånd till Stockholm: 50 kilometer
 • Avstånd till Stockholm Norviks hamn: 10 kilometer
 • Avstånd till Södertälje: 40 kilometer
 • Karta över Älby verksamhetsområde

Verksamheter i området

I det befintliga området finns i dag en rad verksamheter etablerade som erbjuder service, lager, försäljning, kontor, handel (utom livsmedel) och andra verksamheter. Det utökade området detaljplaneras för småindustri. 

Möjligheter till etablering i området

I det befintliga området finns just nu inte någon ledig mark i kommunens ägo till salu. Marken, i den tillkommande delen, ägs av Nynäs-Ösmo Entreprenad AB. Möjlig byggstart 2022. 

Kontakt

Nina Munters

tf. näringslivschef
08-520 727 02
nina.munters@nynashamn.se

Emelie Jonsson

näringslivskoordinator
08-520 688 05
emelie.jonsson@nynashamn.se

Janet Jonsson

näringslivsutvecklare
08-520 681 48
janet.jonsson@nynashamn.se

Lena Hentschel

näringslivsutvecklare
08-520 681 73
lena.hentschel@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?