Företagsområden

I Nynäshamns kommun finns flera företagsområden med olika karaktär och storlek.

Kalvö industriområde ligger vid infarten till Nynäshamns stad. Området passar dig som vill ha närhet till Nynäshamns stad, Stockholm Norvik Hamn och Norvik logistik- och företagspark.

Området består av cirka 125 000 kvadratmeter industri- och verksamhetsmark. Nu utökas området med ytterligare 100 000 kvadratmeter. Här finns nu möjlighet att etablera industri, restaurang, kontor och andra verksamheter. Handel med livsmedel och dagligvaror tillåts inte.

Utökningen sker delvis inom befintligt industriområde och delvis på oexploaterade ytor i anslutning till industriområdet.

Fakta

 • 125 000 kvadratmeter
 • Tomtstorlekar: X-X kvadratmeter. I det tillkommande området anpassas tomtstorlekarna efter efterfrågan där så är möjligt.
 • Infart från väg 73
 • Avstånd till Stockholm: 55 kilometer
 • Avstånd till Stockholm Norviks hamn: 3 kilometer
 • Avstånd till Södertälje: 50 kilometer
 • Karta över Kalvö industriområde

Verksamheter i området

I området finns en rad olika verksamheter, allt från betongfabrik och industri till handel och kontor. Det planläggs ej för dagligvaruhandel, men förtätningen möjliggör ytterligare mångfald då den nya planen kommer att tillåta restaurangverksamhet i området.

Sunnerby industriområde är ett mindre område detaljplanerat för småindustri i kommundelen Sorunda. Området ligger intill samhället Sunnerby och vattentäkten Gorran. Området passar dig som har en verksamhet som inte är skadligt för grundvattnet.

Fakta

 • 40 000 kvadratmeter
 • Tomtstorlekar: 1 500-25 000 kvadratmeter
 • 9 km till väg 73
 • Avstånd till Stockholm: 40 kilometer
 • Avstånd till Stockholm Norviks hamn: 20 kilometer
 • Avstånd till Södertälje: 30 kilometer
 • Karta över Sunnerby företagsby

Verksamheter i området

I området finns en rad olika verksamheter i dag främst tjänster inom maskinservice, lager, handel (utom livsmedel), kontor och andra verksamheter.

Möjligheter till etablering i området

Just nu finns ingen mark i kommunens ägo till salu i Sunnerby företagsby.

Rappsta industriområde ligger i norra delen av Nynäshamns stad. Området planeras på lång sikt förtätas med bostäder utmed Nynäsvägen och Konsul Johnsons väg och verksamheter utmed järnvägen.

Fakta

 • 118 000 kvadratmeter
 • Tomtstorlekar: 1 500–8 000 kvadratmeter
 • 0,5 km till väg 73
 • Avstånd till Stockholm: 55 kilometer
 • Avstånd till Stockholm Norviks hamn: 4 kilometer
 • Avstånd till Södertälje: 50 kilometer
 • Karta över Rappsta verksamhetsområde

Verksamheter i området

I området finns en rad olika verksamheter, allt från service och snickeri till restaurang och kontor.

Möjligheter till etablering i området

Just nu finns ingen mark i kommunens ägo till salu i Rappsta verksamhetsområde.

Hammarhagens industriområde ligger i norra delen av Nynäshamns stad. Området som är planerat för småindustri passar dig som vill ha din verksamhet i närheten av bostäder, kollektivtrafik och service.

Fakta

 • 120 000 kvadratmeter
 • Tomtstorlekar: 1 000–5 000 kvadratmeter
 • Intill väg 73
 • Avstånd till Stockholm: 5 kilometer
 • Avstånd till Stockholm Norviks hamn: 4 kilometer
 • Avstånd till Södertälje: 50 kilometer
 • Karta över Hammarhagens industriområde

Verksamheter i området

I området finns en rad olika verksamheter, allt från kommunens återvinningscentral, tryckeri, djurklinik, service, bygghandel, verkstad och kontor.

Möjligheter till etablering i området

Just nu finns ingen mark i kommunens ägo till salu i Hammarhagens industriområde.

Vansta verksamhetsområde finns intill tätorten Ösmo, nära väg 225. Området, som är cirka 6 hektar i dag, planeras bli dubbelt så stort. Området som planeras för småindustri passar dig som söker mark för verksamhet utanför tätort med gångavstånd till kommunal service och kollektivtrafik..

Fakta

 • 120 000 kvadratmeter
 • Tomtstorlekar: X-X kvadratmeter. I det tillkommande området anpassas tomtstorlekarna efter efterfrågan där så är möjligt.
 • Intill väg 73
 • Avstånd till Stockholm: 50 kilometer
 • Avstånd till Stockholm Norviks hamn: 10 kilometer
 • Avstånd till Södertälje: 40 kilometer
 • Karta över Vansta industriområde

Verksamheter i området

I området finns en rad olika verksamheter såsom skola, service, handel, kontor och andra verksamheter.

Älby industriområde finns bredvid väg 73 mellan Lidatorp och Ösmo. Här möjliggörs för etablering av logistik, lager, verkstad, service, kontor och handel. Området, som är cirka 2,5 hektar i dag, utvidgas nu norrut med ytterligare 6-8 hektar verksamhetmark.

Fakta

 • 25 000 kvadratmeter
 • Tomtstorlekar: X-X kvadratmeter. I det tillkommande området anpassas tomtstorlekarna efter efterfrågan där så är möjligt.
 • Intill väg 73
 • Avstånd till Stockholm: 50 kilometer
 • Avstånd till Stockholm Norviks hamn: 10 kilometer
 • Avstånd till Södertälje: 40 kilometer
 • Karta över Älby verksamhetsområde

Verksamheter i området

I det befintliga området finns i dag en rad verksamheter etablerade som erbjuder service, lager, försäljning, kontor, handel (utom livsmedel) och andra verksamheter. Det utökade området detaljplaneras för småindustri. 

Möjligheter till etablering i området

I det befintliga området finns just nu inte någon ledig mark i kommunens ägo till salu. Marken i det planerade området är privatägd och kommer inte säljas av kommunen.

Är du intresserad av att få information om framtida verksamhetstomter i Nynäshamns kommun, välkommen att kontakta Emelie på näringslivsavdelningen. Kontaktuppgifter finns nedan.

Kontakt

Mia Järliden

Näringslivs- och etableringschef

08-520 684 04

mia.jarliden@nynashamn.se

Kicki Lundgren

näringslivsutvecklare
08-520 684 37
kicki.lundgren@nynashamn.se

Emelie Norrljung

näringslivskoordinator
08-520 688 05
emelie.norrljung@nynashamn.se


Kristina Stugholm

besökscenter
08-520 737 04
kristina.stugholm@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: