Sök
Nynäshamn norra
Verksamhetsmark

Nynäshamn 2:154 m.fl.

Försäljning på Kalvö verksamhetsområde

Vid Kalvö verksamhetsområde i norra Nynäshamn finns det nu planlagd mark för fler verksamheter och industrier. En ny detaljplan har möjliggjort för en utökning av industri- och verksamhetsmark med cirka 70 000 kvadratmeter. Fem tomter är nu till försäljning

Nynäshamns kommun erbjuder nu attraktiv industrimark och välkomnar nya etableringar. Här finns möjlighet att etablera industri, restaurang, kontor och verksamheter. De sedan tidigare planlagda industrifastigheterna i området har också fått en ökad byggrätt avseende byggnadshöjd. Detaljplanen är tänkt att vara flexibel gällande användning och nyttjande av fastigheterna.

Genom den färdiga detaljplanen har kvartersmark tillkommit som tidigare inte varit detaljplanerad för industrier eller verksamheter. Den tillkommande marken är sammanlagt drygt 70 000 kvadratmeter fördelat i olika storlekar och utspritt på olika platser i Kalvö verksamhetsområde.

Kort fakta om Kalvö verksamhetsområde

  • 225 000 kvadratmeter industrimark
  • 45 antal tomter
  • Motor- och järnväg
  • 35 minuter till Stockholm
  • Ökad byggrätt och byggnadshöjd
  • Industri, restaurang, kontor och verksamheter

Försäljning pågår i Kalvö verksamhetsområde
- attraktiv industrimark nu till salu

Fem tomter inom detaljplan vid Kalvö industriområde intill väg 73 i Nynäshamn med ett unikt läge med närheten till Stockholm och hela Mälardalen, ett stenkast från Norviks hamnar och i anslutning till motor- och järnväg.

Välkommen till Nynäshamn – här får havet och hela livet plats!

Gjutaren 1

Pris: 2 700 000 kronor, utgångspris
Totalareal: 2 837 kvadratmeter
Användningsområde: verksamhet/kontor/restaurang

Muraren 9

Pris: 2 650 000 kronor, utgångspris
Totalareal: 3792 kvadratmeter
Användningsområde: verksamhet/kontor/industri

Rörmokaren 4

Pris: 12 900 000 kronor, utgångspris
Totalareal: 13 537 kvadratmeter
Användningsområde: verksamhet/kontor/industri

Timmermannen 5

Pris: 18 000 000 kronor, utgångspris
Totalareal: 14 403 kvadratmeter
Användningsområde: verksamhet/kontor/industri

Plattsättaren 5

Pris: 19 600 000 kronor, utgångspris
Totalareal: 20 638 kvadratmeter
Användningsområde: verksamhet/kontor/industri

Timmermannen 5 + Plattsättaren 5

Pris: 37 600 000 kronor
Totalareal: 35 041 kvadratmeter
Användningsområde: verksamhet/kontor/industri

För mer information om försäljning av verksamhetsmark kontakta:

Mia Järliden, näringslivs- och etableringschef
mia.jarliden@nynashamn.se
08-520 684 04

Amalia Tjärnstig, mark- och exploateringschef
amalia.tjarnstig@nynashamn.se
08-520 689 29

Karta med tomter utmärkta

Skiss över området med placering av nya byggnader.Förstora bilden
Karta över Kalvö industriområde.Förstora bilden

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

 

Kontakter för övriga frågor:

Simon André

projektledare mark- och exploateringsenheten
08-520 688 34
simon.a.andre@nynashamn.seFredric Nygren

byggledare Nynäshamns kommun
073-922 30 01
fredric@abelc.se

Stefan Djurisic

delprojektledare VA
070-693 16 80
stefan.djurisic@frankgruppen.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: