Sök
Förstora bilden

Arrendeområdet, Väggarö 3:1.

Del av Väggarö 3:1

Nu finns det möjlighet att arrendera jordbrukmark om cirka 1,03 hektar på en del av fastigheten Väggarö 3:1. Tillträde är möjligt omgående.

Markområdet består av åkermark lämpad för bete eller liknande. Arrendestället har markerats på kartan ovan.

Om du är intresserad bör du besöka området innan du tecknar arrendeavtal för att se om området lämpar sig för önskat ändamål. Ansök genom e-tjänsten ovan. Kostnaden bestäms utifrån en fastställd taxa. Pdf, 258.1 kB.

Fakta om arrendet

Vad: åkermark
Tillträde: omgående
Tid: enligt överenskommelse

Kontakt

Ninél Sukovich

projektledare, mark- och exploatering
08-520 689 55
ninel.sukovich@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: