Sök

Väx med oss i Nynäshamn

Vi vet att Nynäshamn är en bra plats. Här frodas skärgård, landsbygd och tätort, eldsjälar, entreprenörer och nyskapande företag.

Transport och logistik

Via havet, Norviks hamn och vår passagerarhamn har vi direktaccess till nya marknader, varor och tjänster. Havet är vår hållbara transportväg som tillsammans med hamnarna gör oss till en nyckelspelare i den expansiva Stockholms- och Mälardalsregionen. Lägg därtill bra landkommunikationer till Stockholm, sjötransporter till Västerås och Köping och fokus på ökad tillgänglig verksamhetsmark och lediga lokaler.

Utbildning och kompetens

Campus Nynäshamn är idag Stockholms läns enda lärcentrum som under ett och samma tak erbjuder utbildning för vuxna i tre skolformer; högskola, yrkeshögskola och vuxenutbildning. I samarbete med lokala företag utformas skräddarsydda uppdragsutbildningar för att säkra den kompetens som efterfrågas av branschen.

Service till företag

En liten kommunorganisation gör den personliga kontakten naturlig. Vi har en tydlig samhällsbyggnadsprocess, smidiga lotsfunktioner och uttalat fokus på service och samverkan. Vi hjälper och stöttar dig oavsett om du driver ett stort företag eller blir en av Nynäshamns många småföretagare.

Framtid

Blickar vi framåt ser vi Nynäshamn som ett starkt, konkurrenskraftigt logistiskt nav i Sveriges vassaste tillväxtregion. Här utvecklas innovativa och hållbara transport- och infrastrukturlösningar. En attraktiv skärgårdskommun med ett rikt utbud av varor och tjänster, möjlighet till studier, boenden i alla former och oslagbara miljöer - med andra ord en fantastisk plats att bo, verka och växa på.

Väx med oss i Nynäshamn – där havet och livet möts!

Kontakt

Mia Järliden

Näringslivs- och etableringschef

08-520 684 04

mia.jarliden@nynashamn.se

Kicki Lundgren

näringslivsutvecklare
08-520 684 37
kicki.lundgren@nynashamn.se

Emelie Norrljung

näringslivskoordinator
08-520 688 05
emelie.norrljung@nynashamn.se


Kristina Stugholm

besökscenter
08-520 737 04
kristina.stugholm@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: